Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Basketbola turnīra spēļu grafiks

basketbols

Komandas gars ierindas skatē

karogs
Novembra mēnesis Latvijas vēsturē rakstīts zelta burtiem. Tas ir svēts mēnesis, jo novembrī dzimusi Latvijas valsts, novembra Brīvības cīņās atbrīvota no iekarotāju karaspēka. Kāds iet lāpu gājienā, cits iededz sveci, mēs visi piespraužam pie krūtīm Latvijas karoga lentīti- mums šis mēnesis ir nozīmīgs!
Arī Pļaviņu novada ģimnāzijā gatavojāmies šiem svētkiem! Savu attieksmi un prasmes mēs parādījām 11.novembra ierindas skatē, kura norisinās jau vairākus gadus. Tā ir pārtapusi par vienu no Pļaviņu novada ģimnāzijas tradīcijām, kad klase demonstrē prasmi nostāties taisnā rindā, soļot vienā ritmā, soļojot dziedāt kādu iedvesmojošu dziesmu. Disciplīna un komandas gars vieno visus, jo ierindas skates mērķis ir sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt.
To, cik precīzas ir komandas, un kā tās tiek izpildītas, cik esam vienoti un skanīgi, precīzi un raiti kopsolī- tas viss nepalika nepamanīts. Žūrija, kurā bija gan skolotāji, gan arī bruņoto spēku pārstāvji, izvēlējās labākos.Ar žūrijas sastāvu var iepazīties šeit
Gadiem ejot, ir redzama klašu izaugsme, centība un dotie žūrijas ieteikumi, kuri arī tiek ņemti vērā. Šajā dienā katrs no mums saprot- ja ir skaidri kritēriji un rezultāts, kas jāsasniedz, tad var strādāt mērķtiecīgi. Sacensību gars virza klasi, saliedē to. Tradicionāli ierindas skates noslēgumā jaunie skolas jaunsargi nodod zvērestu, un skandē devīzi ‘’Augsim Latvijai!” .Prieks , ka Latvijai aug jaunsargi , jaunieši, kuri izglītojas valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā.
Ierindas skates rezultāti:
5-8. klašu grupā

3. vieta-6. b klase (71 punkts)
2.vieta-8.a klase (77 punkti)
1.vieta-8.b klase (78 punkti)
Ar 5.-8.klašu ierindas skates rezultātu kopvērtējumu var iepazīties šeit
9.-12. klašu grupā
3.vieta- 11. klase (76 punkti)
2.vieta- 12. klase (81 punkts)
1.vieta- 10. klase (85 punkti)
Ar 9.-12.klašu ierindas skates rezultātu kopvērtējumu var iepazīties šeit
Paldies visām klasēm par piedalīšanos, izturību, pacietību un ieguldīto darbu!
Paldies klašu audzinātājiem par uzmundrinājuma vārdiem, Jaunsardzes instruktoram virsleitnantam Imantam Kravalim par sadarbību un paldies žūrijai, kura mūs vērtēja!
Īpašais paldies skolai par mums sagādāto muzikālo dāvanu svētkos, bet grupai “Melanna” par lielisko dāvanas piepildījumu, skanējumu un atkaltikšanos!

Skolas preses ministrija

Sveicam ar panākumiem stāstnieku konkursā!

Grāmatas

6.novembrī Lielvārdes novada Lēdmanes pamatskolā notika Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” 2.posms. Konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā.

Šajā konkursā piedalījās skolēni no Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestādēm. No mūsu skolas uz Lēdmani devās 5.a klases skolniece Santa Turinceva (skolotāja Armanda Lasmane) un 8.a klases skolnieks Rūdis Ruciņš-Vējiņš (skolotāja Silga Stučka).

Abi mūsu skolas pārstāvji startēja godam. Santa Turinceva izcīnīja Lielās stāstnieces 1.pakāpes diplomu un tika izvirzīta dalībai konkursa finālā Rīgā! Rūdis Ruciņš-Vējiņš ieguva Lielā stāstnieka 2.pakāpes diplomu. Sveicam stāstniekus un viņu skolotājas Armandu Lasmani un Silgu Stučku! Vēlam veiksmi Santai Rīgā!

Abi stāstnieki veiksmīgi ir atklājuši šī mācību gada olimpiāžu un konkursu maratonu. Ceru, ka arī nākamajos zinību, prasmju un talantu pārbaudījumos mums viss izdosies!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????