Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 26.oktobris – 30. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

 

Pirmdiena, 26.oktobris
Pieteikumu iesniegšana stāstnieku konkursam „Teci, teci, valodiņa”
10.00 – ~ 12.30 Metodiska nodarbība visiem skolas skolotājiem par mācību motivāciju 201.kab.
Sociālo zinību skolotāju MA seminārs (M.Skrabutena)
 
Otrdiena, 27.oktobris 
Obligātā veselības pārbaude
Sporta skolotāju MA seminārs (V.Brikmane)
 
Trešdiena, 28.oktobris
Skolas darbinieku ekskursija-pieredzes apmaiņas brauciens uz Anīkščiem (Lietuva)
 
Ceturtdiena, 29.oktobris
10.00 Konference “Kompetenču pieeja izglītībā” Jēkabpils 3.vsk. (I.Krastiņa, M.Skrabutena, G.Mozga, Dz.Vanaga, I.Ozoliņa)
LatSTE 2015 konference Ķeguma komercnovirziena vidusskolā (I.Ņikiforova, A.Seikovska, L.Ivanova, E.Valdberga, I.Seipule, R.Pole, I.Upeniece)
Vizuālās mākslas skolotāju MA seminārs (D.Vēvere)
 
Piektdiena, 30.oktobris
LatSTE 2015 konference Ķeguma komercnovirziena vidusskolā (I.Ņikiforova, A.Seikovska, L.Ivanova, E.Valdberga, I.Seipule, R.Pole, I.Upeniece)

Skolotāju diena mūsu skolā

2.oktobris 12. klasē iesākās ar mazu uztraukumu un bailēm. Kādam tās bija bailes par iejušanos pedagoga lomā, kādam par to, lai ieplānotās aktivitātes izdotos veiksmīgi realizēt un mūsu Skolotāju dienu Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogiem padarīt neaizmirstamu un patīkamām emocijām bagātu.
Svētku rītā skolotāji tika sagaidīti ar bumbieriem un āboliem, pirmkārt, lai ar šo dienu apliecinātu rudens iestāšanos, otrkārt, lai mūsu dārgie pedagogi uzņemtu vitamīnus, jo diena solījās būt daudzveidīga, radoša un aktīva, kam noteikti jāsarūpē spēki jau dienas sākumā. Skolotājiiem bijām lūguši padalīties atmiņās par saviem skolas gadiem, atnesot savus skolas laiku foto. Tā dienas garumā tapa jauka fotoizstāde „Arī mūsu skolotāji kādreiz bija skolēni”.
Svētku atklāšanā skolotāji bija aicināti piedalīties aktivitātē, kurā viņi varēja pārbaudīt – cik labi viņi pazīst cits citu, stāstot par sevi dažādus faktus, taču vienu lietu no pateiktā samelot!…tie, kas savus kolēģus pazina pietiekami labi – prata melus atmaskot… dažiem skolotājiem šī spēle dāvāja ne vien lieliskas emocijas, bet arī jaunas zināšanas par saviem kolēģiem.
Pēc iepazīšanās aktivitātes skolotāji kā jau katru gadu devās uz Bārukalna kapiem, lai pieminētu mūžībā aizgājušos kolēģus…
Pēc atgriešanās skolotāji devās uz mūsu klases rīkoto unikālo, īpašo konkursu “Mana skaistākā…” Diez kas tas par konkursu?! Jūs neiedomāsities… Mēs pārbaudījām skolotāju radošumu sviestmaizīšu pagatavošanā! Skaistāko un interesantāko ideju autori – saņēma īpašu balvu.. Protams, atbilstoši konkursa uzdevumam!
Un kā gan bez erudīcijas pārbaudes? Arī tas tika pārbaudīts… secinājām, ka mūsu skolotāji ir erudīti ne vien savā mācību priekšmetā, bet arī citos jautājumos! Konkurss “Es mīlu Tevi, Latvija…” noritēja veiksmīgi, jautri un atraktīvi.
Secinājām, ka mūsu skolas skolotāji ir radoši, atraktīvi, ļoti zinoši un erudīti dažādos jautājumos, viņi pierādīja savu humora izjūtu un spēju priecāties viens otram līdzi… Bet kāda gan jautrība bez mūzikas? Un vai mūsu skolotāji zina latviešu populārākās dziesmas? Arī tas tika pārbaudīts dienas noslēguma daļā.
Paldies skolotājiem par labu garastāvokli visas dienas garumā, par smaidiem un lielisku dienu, kas patika gan mums, gan sniedza jaunus iespaidus un prieku arī Jums!

Pļaviņu novada ģimnāzijas 12.klases skolniece Aleksandra Deļikatnaja

LABAIS DARBS dzīvnieku patversmē

14.oktobrī,  Labo darbu  nedēļas ietvaros mēs, 6.b klase, devāmies uz  Madonas Dzīvnieku aizsardzības biedrības dzīvnieku patversmi, kas atrodas Praulienas pagasta „Lūšos”.
Mūsu mērķis bija palīdzēt  saimniekiem  sakopt patversmes apkārtni, sagrābjot lapas, iepazīties ar patversmes darbību un teritoriju, kā arī rotaļāties ar tās iemītniekiem.
Lai iepriecinātu patversmē esošos suņus un kaķus, mēs aizvedām  tiem kārumus un sauso barību. Mūsuprāt, dzīvniekiem  prieku radīja  arī mūsu kopīgās pastaigas un draiskošanās. Bijām patīkami pārsteigti par dzīvnieku  skaistajām, ērtajām  un sakoptajām dzīves vietām.
Pēc labi padarīta darba visi kopā mielojāmies ar  patversmes saimnieku  un vecāku  sarūpētu cienastu.
Atvadoties saņēmām uzaicinājumu arī nākošajā gadā doties talkā uz šo patversmi.
No sirds pateicamies patversmes saimniekiem par laipno un sirsnīgo uzņemšanu un vecākiem, kuri mūs aizveda un palīdzēja  padarīt  LABO DARBU!
 

6.b klases preses nodaļa un klases audzinātāja