Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 19.oktobris – 23. oktobris

Vislatvijas Putras programmas pasākumu nedēļa

Skolā dežūrē 8.b klase

 

 
Pirmdiena, 19.oktobris
Informācijas iesniegšana Pļaviņu novada izglītības speciālistei I.Saulītei par MK noteikumu Nr.89. izpildi (neattaisnotie kavējumi)

Otrdiena, 20.oktobris 
15.00 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
17.30 10.klases vecāku sapulce 316.kab.
Latv. valodas un literatūras skolotāju MA seminārs (V.Rulle)
Vēstures skolotāju MA seminārs (I.Krastiņa)
Tikšanās ar Novikontas Jūras koledžas pārstāvjiem 12.klasei (pārceltā tikšanās no 14.10.) 207.kab.

Trešdiena, 21.oktobris
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.10. Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta un skolotāju konsultantu sanāksme 215.kab.
Matemātikas skolotāju MA seminārs (I.Ņikiforova)

Ceturtdiena, 22.oktobris
1. un 2. mācību stundas laikā matemātikas olimpiādes I posms 5.-12.klasei 201., 209.kab. (darba vad. A.Seikovska, I. Luksa)
17.30 5.b klases vecāku sapulce 104.kab.
Bioloģijas skolotāju MA seminārs (E.Valdberga)
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Rīgā

Piektdiena, 23.oktobris
9.00 – 10.00 Laikraksta „Diena” konkurss „Kas notiek?” 9.klasēm:
9.a klasei – 207.kab. (darba vad. I.Krastiņa)
9.b klasei – 107.kab. (darba vad. L.Ivanova)
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Saules pulksteņa uzstādīšana skolas dārzā projekta “Mamma Daba” ietvaros
Starptautiskā  konkursa “Pasaules jaunatne debatē” fināla apmeklējums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (I.Seipule, V.Grigorjeva, P.Sondore, D.Bariņa, G.Kapteinis, S.Upeniece)

19.-23.10. Izstāde “Jaunākais bibliotēkā”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu