Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Uzdāvināt prieku…

1.oktobris ir Pasaules veco ļaužu diena, un mūsu 8.a klase tieši šajā saulainajā dienā devās uz Skrīveru sociālās aprūpes centru,  taču uzaicinājumu  iepriecināt un apsveikt  centra iemītniekus saņēmām no JIC “Ideja” vadītājas I.Upenieces  jau septembra sākumā. Cītīgi gatavojāmies braucienam, pusdienlaikos mēģinājām “Dziedošās klases” dziesmas un Māras Cielēnas “Balto pasaku”, kā arī  dāvanai  sagatavojām konfekšu pušķi klases stundā, jo gribējām, lai mūsu uzstāšanās būtu skaista.
Ināra Upeniece autobusā mums pastāstīja par brīvprātīgo darbu pasaulē un Pļaviņu novadā, sapratām, ka arī mēs braucam tieši uz tādu!
Nostājoties veco ļaužu priekšā, pazuda uztraukums, jo bija liela vēlme ar savu priekšnesumu sasildīt katra vectētiņa un vecmāmiņas sirdi. Vislielākais pozitīvais pārdzīvojums bija tad, kad  visi kopā dziedājām “Bēdu manu, lielu bēdu”. Pēc uzstāšanās ejot no zāles, dzirdējām gandrīz katra cilvēka paldies par koncertu.
Šis brauciens mums bija kā brīvprātīgais darbs, mēs iepriecinājām sociālās aprūpes centra iemītniekus un paši sevi.  Došanas jeb dāvināšanas prieks sagādāja mums neizsakāmu baudu. To novēlam izjust katram.
Pēc koncerta arī mēs saņēmām dāvanu – Skrīveru mājas saldējuma ražotnes – kafejnīcas apmeklējumu no jauniešu centra vadītājas un garšīgo zemeņu – piparmētru – šokolādes saldējumu.
Paldies I.Upeniecei par mūsu klases uzaicināšanu uz Skrīveriem, paldies klases audzinātājai V.Rullei par atsaucību un uzstāšanās sagatavošanu! Paldies par “radošās klases stundas” vadīšanu K.Ginaitei!

8.a klases vārdā A.Blūma, S.Kokina

IMG_3873 IMG_3859

Skolas bibliotēka piedāvā lasītājiem

gramataLasīšana prātam ir tas pats, kas treniņš ķermenim. Zināms, ka grāmatu nekad nebūs par daudz, tās vienmēr būs pie mums, un, kas zina, kādus vēl krastus ieraudzīsim, burādami pa nezināmu jūru. Grāmata kādam būs pirmā, kas ierosinās vēlēšanos ceļot, kādam – vēlmi atgriezties bērnībā, cits to noskatīs dāvanai, bet kāds vēlēsies pakavēties pagātne, vēstures līkločos…
Nāc un izvēlies grāmatu rudens vakaram un ikdienai! (skat. šeit)
Skolas bibliotēka priecājas par katru lasītāju!

apliecinajumsMūsu skola ir kļuvusi par JA Latvija (Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija) dalībskolu. Tas nozīmē, ka šajā mācību gadā mēs iesaistīsimies praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā, dibinot mācību uzņēmumus. Tas ļaus attīstīt skolēnos finanšu pratības iemaņas. Par šo iespēju ir izteicies Rīgas 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis: „Vēlreiz pārliecinājos, cik svarīgi vienlaikus ar citām kompetencēm skolēnos attīstīt uzņēmējspējas. Man ir ārkārtīgi liels gandarījums redzēt, ka latviešu dalībnieki it nemaz neatpaliek no Eiropas līmeņa un kvalitātes ziņā pat ierindojas tā augšgalā! JA Latvija ir ļoti patīkams skolas partneris – biedrībai ir instrumenti, resursi, cilvēkresursi un sadarbības partneri, kas sniedz skolēnu izglītībai tādu pievienoto vērtību, ko pati skola nekad nevarēs nodrošināt!”
Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.
SMU kā mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.
Veidojot SMU, skolēns iegūst:
▲    zināšanas uzņēmējdarbībā;
▲    pārdošanas prasmi;
▲    prezentēšanas prasmi;
▲    zināšanas par finanšu analīzi;
▲    prasmi plānot savas finanses;
▲    prasmi darboties komandā;
▲    nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus;
▲    iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem;
▲    pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā);
▲    ierakstu CV;
▲    starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē;
▲    savu peļņu;
▲    uzvaras „garšu”;
▲    iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība;
▲  iespēju iegūt JA Latvija sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.

Mārīte Skrabutena

 
Informācijas avots http://www.jal.lv/SMU

Ciemošanās sociālās aprūpes centrā

IMG_0272

1.oktobrī tiek svinēta Starptautiskā Veco ļaužu diena. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

Arī Pļaviņu novada Sociālais aprūpes centrs „Pļaviņas” atzīmēja šo dienu, uz kuru ieradās Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja G.Žilde, deputāts A.Kačkāns, sociālā dienesta vadītāja V.Babre un mēs –  Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas vokālais ansamblis.

Pēc viesu apsveikuma vārdiem centra iemītniekiem sniedzām nelielu koncetu, kurā izpildījām  latviešu tautasdziesmas, D.Robules un V.Siliņas sacerētās dziesmas. Starp dziesmām runājām bērnu dzejoļus. Koncerta noslēgumā visi kopā nodziedājām latviešu tautasdziesmu „Mazs bij tēva novadiņis”. Aprūpes centra personāls pateicās par mūsu apciemojumu un izteica vēlēšanos mūs redzēt arī kādā citā pasākumā. Katrs dziedātājs varēja pacienāties ar smaržīgiem speķu rausīšiem, rudens āboliem un gardām konfektēm. Mums bija liels prieks radīt sociālā aprūpes centra iemītniekiem skaistu Veco laužu dienu.

Novēlu mums visiem biežāk apciemot savus vecvecākus un atgādināt,  cik daudz viņi mums nozīmē. Lai tas notiek realitātē!

      Ansambļa vadītāja Kristiāna Balode

114 115 116 117