Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 12.oktobris – 16. oktobris

Skolā dežūrē 8.a klase

UNESCO nedēļa

„Labo darbu nedēļa 2015”

 

Pirmdiena, 12.oktobris
10.10 Pasākums 5.a klasei sadarbībā ar Pļaviņu novada bērnu bibliotēku „Pa J.Jaunsudrabiņa takām Pļaviņās” UNESCO nedēļas ietvaros (novada muzejā)
 
Otrdiena, 13.oktobris 
Nodarbība 9.b klasei sadarbībā ar Pļaviņu novada bērnu bibliotēku UNESCO nedēļas ietvaros, 211.kab.
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10. un 11.klases skolēnu tikšanās ar mākslinieku, ornamentālistu Uldi Beķeri UNESCO nedēļas ietvaros
15.00 Metodisko komisiju sanāksmes
Tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra apguves seminārs Rīgā ( I.Reitere, I.Balode)
 
Trešdiena, 14.oktobris
Tūkstošgades vēstnieku vizīte skolā, nodarbība vidusskolēniem UNESCO nedēļas ietvaros
12.10. Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta un skolotāju konsultantu sanāksme 215.kab.
15.55 Tikšanās ar Novikontas Jūras koledžas pārstāvjiem 12.klasei
Angļu valodas MA skolotāju seminārs (I.Ozoliņa)
6.b klases dalība Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrības patversmes organizētajā pasākumā „Labo darbu nedēļas” ietvaros
 
Ceturtdiena, 15.oktobris
UNESCO 70.gadadienai veltītā konference Kuldīgā (I.Seipule, L.Ivanova)
 
Piektdiena, 16.oktobris
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
13.20  Matemātikas pēcpusdiena 5.-6.klasēm svinību zālē
18.00 Noslēguma pasākums 10.klasei “Esi sveicināts vidusskolā!” svinību zālē
UNESCO 70.gadadienai veltītā konference Kuldīgā (I.Seipule, L.Ivanova)
Krievu val. skolotāju MA seminārs Rīgā (A.Bērziņa)
Projekta “Sporto visa klase” seminārs Rīgā (J.Eiduks)