Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 5.oktobris – 9. oktobris

Skolā dežūrē 9.b klase

VISC „Drošības nedēļa”

 
Pirmdiena, 5.oktobris
2.a, 2.b klašu mācību ekskursija
 
Otrdiena, 6.oktobris 
15.00 Skolotāju sanāksme 201.kab.
 
Trešdiena, 7.oktobris
12.10 Ekopadomes sanāksme 215.kab.
4.b klases mācību ekskursija
Vācu valodas skolotāju MA seminārs Rīgā ( I.Seipule)
 
Ceturtdiena, 8.oktobris
8.b klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 9.oktobris
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 9.b un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
 
05. – 9.10. Lasīšanas veicināšanas pasākumi sākumskolai “Mana pirmā bibliotēka”
 

apsveikums

Apsveikums skolotāju dienā

skolotaju-diena