Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 28.septembris – 2. oktobris

Skolā dežūrē 9.a klase

Piedalīšanās starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”

Pirmdiena, 28.septembris
12.10 Ekopadomes sanāksme 215. kab.

Otrdiena, 29.septembris 
Piedalīšanās konkursā „Laiks laukiem” 2.a klase
11.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
15.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 215.kab.
16.30 4.a klases vecāku sapulce 113.kab.
16.30 3.a klases vecāku sapulce 103.kab.
17.30 Skolas vecāku kopsapulce svinību zālē
Darba kārtība:

  1. Aktualitātes izglītības jomā 2015./2016.m.g. (I.Seipule, I.Krastiņa)
  2. Tikšanās ar Pļaviņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju I.Navenicku
  3. Atbalsts skolēnam, vecākiem. Skolas atbalsta personāla piedāvājums. (S.Fjodorova, Dz.Vanaga, A.Bērziņa, L.Borska, I.Balode)
  4. Nodarbība par skolēnu mācību motivācijas veidošanu (Dz.Vanaga)
  5. Dažādi jautājumi

Trešdiena, 30.septembris
12.10 Skolēnu pašpārvaldes ministriju sanāksmes :

14.10 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
17.30 11. klases vecāku sapulce 201.kab.

Ceturtdiena, 1.oktobris
Metodisko komisiju, interešu izglītības skolotāju un skolēnu pašpārvaldes konsultantu pieprasījumu skolas 2016.gada budžetam iesniegšanas pēdējā diena
9.30 Sākumskolas ansambļa pasākums Sociālās aprūpes centrā
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 9.a un 9.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
18.00 12. klases vecāku sapulce 207.kab.

Piektdiena, 2.oktobris
Pašpārvaldes diena