Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 7. – 11. septembris

Pirmdiena, 7.septembris
12.10 Skolēnu parlamenta sanāksme 215.kab.
 
Otrdiena, 8.septembris 
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.00 Metodisko komisiju sanāksmes
15.00 Jaunsardzes prezentācijas pasākums
 
Trešdiena, 9.septembris
10.00 JIC “Ideja” projekta “Iespēju asorti” pasākums
 
Ceturtdiena, 10.septembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniskās iesūtīšanas (direktores vietniecēm I. Seipulei vai V. Zdanovskai) un atbilstoši aizpildīto titullapu par 2015./2016.m.g. iesniegšanas (skolas kancelejā) pēdējā diena
 
Piektdiena, 11.septembris
11.00 Drošības pasākums 5.a klasei  “Esi uzmanīgs uz ielas ar velosipēdu!” (312.kab.)
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesūtīšanas (elektroniski – direktora vietniecei I. Seipulei) pēdējā diena
Kl.audz. tematisko plānu iesūtīšanas elektroniskās iesūtīšanas ( direktores vietniecei I.Krastiņai) un atbilstošo titullapu iesniegšanas ( skolas kancelejā) pēdējā diena