Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 31.augusts – 4. septembris

Pirmdiena, 31.augusts
 
 
Otrdiena, 1.septembris  Zinību diena
Zinību diena
8.30 tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.00 Svinīgā līnija
9.50 Audzinātāja stunda un adaptācijas pasākumi
 
Zinību diena Skolas filiālē Odzienā
10.00 Svinīgā līnija
10.30  Audzinātāja stunda un adaptācijas pasākumi
10.30  Vecāku tikšanās ar Pļaviņu novada pašvaldības un  skolas administrācijas pārstāvjiem
 
Trešdiena, 2.septembris
11.50 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 3.septembris
Nodarbība “Policijas kinologa darba specifika” ( sporta laukumā) (pasākuma laiks tiks precizēts)
15.15. Atbalsta personāla sanāksme 215.kab.
 
Piektdiena, 4.septembris
Futbola diena 2015  2.-9.klasēm skolas sporta laukumā ( pasākuma laiks tiks precizēts)