Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Mūsu sasniegumi mācību darbā 2014./2015.mācību gadā

puce

Ilze Seipule, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece

„Iegūt izglītību nozīmē iegūt tiesības uz nākotni. Nav drošāka ceļa tautai uz spožu un laimīgu nākotni kā izglītība.” (J.Akuraters)
Lai skolēni būtu veiksmīgi sagatavoti dzīvei pietiekami sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaulē, ir jāapgūst daudzpusīgas, pamatīgas zināšanas un prasmes, kā arī attieksmes jeb vērtības. UNESCO Starptautiskās komisijas “Izglītība XXI gadsimtam” ziņojumā ir izvirzītas četras galvenās prasības mūsdienu izglītībai:mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties būt.
Atskatoties uz nu jau aizvadīto 2014./2015.mācību gadu, varam teikt, ka Pļaviņu novada ģimnāzijā esam daudz strādājuši, lai šos četrus 21. gadsimta izglītības balstus jēgpilni integrētuikdienas mācīšanas un mācīšanās procesos, lai skolēnos veidotu apziņu, ka izglītības galamērķis nav tikai zināšanas, bet arī turpmākā darbība – kā mēs rīkojamies ar to, kas mums pieder, kā mēs liekam to lietā.
Panākumu pamatā neapšaubāmi ir katra ieguldītais darbs, centība un neatlaidībauzstādīto mērķu sasniegšanā,droša un stimulējoša mācīšanās vide, apkārtējo atbalsts. Priecājamies par katru no mūsu skolas 439 skolēnu lielās saimes, kurš, atbilstoši savām spējām, ir uzcītīgi un godprātīgi strādājis visa mācību gada garumā. Un maijā, kad skolā notiek tradicionālie Zinību svētki, kuros apbalvojam par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, interešu izglītībā vai mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā, kad godinām par augstiem vidējiem mācību darba rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbu, atkal varējām priecāties un būt gandarīti par mūsu skolēnu sasniegto.
Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) 2014./2015.mācību gadā saņēma 67 skolēni:
tabula
Par aktīvu sabiedrisko darbu 2014./2015.mācību gadā tika apbalvoti šādi skolēni:
Kristers Ūbergs (1.a), Monta Pusplatā (1.b), Gvido Eizāns (4.a), Amanda Mende (4.b.), Alise Ruža (4.a), Agita Cukanova (5.b), Elīza Luksa (5.b), Ingus Siliņš (5.b), Beāte Skrabutena (5.b), Alīna Stafecka (6.a), Sonora Balode (6.b), Krista Priede (6.b), Amanda Ķirse (6.b), Rendija Dutkeviča (6.b), Betija Beāte Damberga (7.a), Karīna Davidova (7.a), Lineta Lauva (7.a), Agate Mežmale (7.a), Samanta Pusplatā (7.b), Laura Sevko (8.a), Elīza Klaucāne (8.a), Arvis Ilvars Ruža (8.a), Zane Čipāne (8.a), Rēzija Līna Upeniece (8.a), Letīcija Janoviča (8.b), Viktorija Samanta Mateša (8,b), Kristīne Činka (9.a), Daira Skurule (9.a), Rūta Vanaga (9.a), Arina Deņisova (9.), Baiba Matuka (9.b), Džesika Nikaļuka (9.b), Lelde Kiopa (10.), Jānis Andersons (12.), Mārcis Beķers (12.), Viktorija Minajeva (12.)  
27.maijā notikušajos Zinību svētkos apbalvojām mūsu skolēnus, kuri uzrādījuši labu sniegumu mācību riekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) lasījumos. Jāatzīmē, ka mūsu skolēni ir aktīvi un rezultatīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2.posma olimpiādēs. Īpašs prieks par tiem skolēniem, kuri, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:
olimp
Par visiem skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD un mācību priekšmetu konkursos skatīt šeit:
Vēlreiz sveicot mūsu skolēnus, liels paldies arī visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, entuziasmu un sirdsdegsmi, atklājot un attīstot mūsu audzēkņu talantus. Vēlu arī turpmāk saglabāt ticību savai misijai, radošus spēkus, aizrautību un mīlestību pret bērniem!
Paldies skolēnu vecākiem, ka esat uzticējuši mums savus lolojumus un esat kopā ar mums gan ikdienā, gan svētku reizē.
Paldies arī Pļaviņu novada domei, pateicoties kuras sniegtajam atbalstam, Zinību svētkos mēs varējām saņemt ne tikai morālu atzinību vien, bet arī sarūpētās naudas balvas.
Novēlu neapstāties pie sasniegtā, būt gataviem jauniem izaicinājumiem un īstenot savus sapņus!
Lai visiem skaista un iedvesmas pilna vasara!

Skolēnu apmaiņas programmā Kaltenkirhenē

IMG_7516
 

Diāna Bariņa, 10.klases skolniece

Jau piecpadsmit gadus mūsu skolas skolēniem (katra gada pavasarī vienam vai diviem) ir lieliska izdevība mēnesi mācīties Kaltenkirhenes ģimnāzijā Vācijā, kas ir iespējama, pateicoties ilggadīgajai skolas sadarbībai ar savu sadarbības partneri Juri Beķeri. Šogad uz Kaltenkirheni, kura atrodas pusstundas braucienā no Hamburgas, devos es. Šī bija mana pirmā apmaiņas programma ārpus Latvijas.Veselas četras nedēļas mani ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi uzņēma vācu ģimene Bertrami (Bertram), kurā jutos kā viņu trešā meita. Jau pirmās dienas vakarā devos uz ģimenes radinieku viesībām. No sākuma gan bija visai nepierasti, jo bija jāiepazīstas ar atkal jauniem cilvēkiem, taču vakars bija ļoti jauks un izdevies. Tajā varēju iepazīt arī vācu svētku svinēšanas tradīcijas. Arī vēlāk kopā ar viesģimeni apmeklējām dažādus pasākumus un devāmies dažādos izbraucienos.
Mūsu pirmais kopīgais lielais izbrauciens bija ar kuģi uz salu Föhr Ziemeļjūrā. Mēs dzīvojām pie Bertramu ģimenes radiniekiem, kuri mūs ļoti draudzīgi un laipni uzņēma savās mājās. Ar šo ģimeni man izveidojās ļoti labs kontakts, es viņiem daudz ko pastāstīju par sevi, par Pļaviņām un Latviju. Savukārt viņi man stāstīja daudz interesanta par salas vēsturi un klimatu. Izrādās, ka jūras gaiss ir ļoti veselīgs sejai un šeit brauc atpūsties un veseļoties daudzi cilvēki. Mēs apmeklējām arī vietējo muzeju, kurā varēja apskatīt arheoloģiskos pieminekļus un uzzināt dažādus faktus par salas pamatiedzīvotājiem frīziem, viņu vēsturi un kultūru. Sala pēc platības bija ļoti maza, pāris stundās mēs jau bijām salas otrā galā. Taču sala bija interesanta ar savu vēsturi un arhitektūru. Kā jau viss Vācijā, arī šī sala bija ļoti sakopta un omulīga. Šajā vietā pavadītās divas dienas man bija ļoti īpašas, jo iepazinu jaukus cilvēkus un uzzināju daudz jauna par Vāciju. Man bija liels prieks, ka Bertramu ģimenes radinieki mani uzaicināja vēlreiz atbraukt uz šo salu.
Pēc dažām dienām mans ceļojums pa Vāciju atkal turpinājās. Ar savu viesģimeni devāmies trīs dienu brīvdienās uz Švarcburgas ciemu, kas atrodas Vācijas federālajā zemē Tīringā, lai piedalītos ģimenes radinieku kāzu desmitgades atzīmēšanā. Arī šīs trīs dienas tika lieliski pavadītas. Švarcburgas skaistā daba mani vienkārši fascinēja.Vēl nekad nebiju redzējusi tik aizraujošus dabas skatus! Īpaši mani pārsteidza lielie kalni, kuri bija apauguši ar bieziem jaukto koku mežiem. Arī viesnīca, kurā dzīvojām bija kalnos. Neilgu laiku pabijām arī Bavārijā.No sākuma man bija nedaudz grūti saprast bavāriešu dialektu, kurā vietējie cilvēki runāja, taču pie tā ātri varēja pierast.
Ar ģimeni kopā apmeklējām arī Hamburgu, dzīvnieku parku Eekholt, Kaltenkirhenes arborētumu.
Ļoti svarīga šīs programmas sastāvdaļa, protams, ir mācības Kaltenkirhenes ģimnāzijā, diendienā esot kopā ar jaunajiem klases biedriem un viņu skolotājiem mācību stundās. Es mācījos 9.c klasē kopā ar Kerrinu no savas viesģimenes. Lai arī sākumā bija nedaudz nepierasti, tomēr domāju, ka es diezgan ātri iejutos jaunajā klases kolektīvā. Esmu sapratusi, ka mūsdienās ir svarīgi būt atvērtam, drošam un pozitīvi noskaņotam, tad arī komunikācija noris bez problēmām. Ļoti interesanti bija vērot, cik aktīvi un labprāt mācību stundu laikā vācu skolēni izsaka savu viedokli un diskutē, dažreiz šķita, ka viņi savā starpā pat sacenšas, kurš pirmais un kurš vairāk tiks pie vārda. Tas ir diezgan atšķirīgi no mūsu skolas ikdienas, jo mēs laikam krietni retāk droši, pārliecināti un argumentēti izsakām savas domas.
Vairākkārt tikos ar Beķera kungu, viņš organizēja arī citu pilsētas skolu skolēnu tikšanos ar mani. Šo tikšanos laikā man vajadzēja iepazīstināt skolēnus ar Pļaviņām un Latviju, atbildēt uz viņu jautājumiem. Pirmā prezentācija notika 6.maijā Valdorfskolā, kurā mani uzņēma ļoti draudzīgi un ieinteresēti izjautāja. Pēc prezentēšanas no daudziem skolēniem saņēmu laba vēlējumus un pozitīvas atsauksmes. 7.maijā es ar savu prezentāciju uzstājos Māršvegas skolā, kurā arī bija ļoti patīkami vērot skolēnu interesi par Latviju. Vēl ārpus ģimnāzijas, kur pavadīju lielāko daļu laika, tikos arī ar pilsētas aptiekas īpašnieku Morica kungu. Morica kungs jau daudzus gadus finansiāli atbalsta arī mūsu skolēnus, kuriem nepieciešamas iegādāties dažādus medikamentus. Ar Beķera kungu viesojāmies arī Kaltenkirhenes rātsnamā.
Pateicoties šim braucienam, es daudz uzzināju par Vāciju, Vācijas izglītības sistēmu, kultūru, vēsturi, sabiedrību un ikdienas dzīvi. Šis brauciens paplašināja manu redzesloku, ļāva izbaudīt citu dzīves kvalitāti, iepazīties ar sava vecuma jauniešiem. Šajā programmā es papildināju savas vācu valodas zināšanas. Es sadraudzējos ar jauniem cilvēkiem un ceru, ka kontakti ar viņiem nepazudīs arī turpmāk.
Laiks no 24.aprīļa līdz 22.maijam bija lieliski pavadīts un piepildīts, par to vēlos sirsnīgi pateikties šīs programmas organizatoram Jurim Beķerim un, protams, savai vācu valodas skolotājai Ilzei Seipulei par to, ka mani rosināja, atbalstīja un arī organizēja šo braucienu. Paldies par sapratni un pretimnākšanu arī citiem mācību priekšmetu skolotājiem.
Kā šīs apmaiņas programmas dalībniece es varu apgalvot, ka esmu ļoti apmierināta un gandarīta, ka piedalījos, un noteikti, ja būtu vēl viena iespēja, uz Kaltenkirhenei vēlētos doties atkal.
IMG_7513Kopā ar Juri Beķeri un Kerrinu
IMG_7517Kopā ar Juri Beķeri, tiekoties ar Kaltenkirhenes ģimnāzijas direktoru Rēdemunda kungu (vidū)