Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015. gada 8. jūnijs – 12.jūnijs

Pirmdiena, 8. jūnijs
10.00 – 13.25 Eksāmens ekonomikā vidusskolai, 216.kab., darba vad. V.Silovs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
No 9.00 MP pieredzes apmaiņas brauciens uz Ādažu vidusskolu
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
 
Otrdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 –12.35 (13.20 – ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasei, 201., 107., 2014.kab., darba vad. E.Valdberga, I.Ņikiforova, I.Lazda
10.00 Atbalsta personāla sanāksme 215.kab.
11.00 Pļaviņu mūzikas skolas darbinieku apmācība dokumentu noformēšanā 19.kab.
12.00 Klašu audz. MK sanāksme 215.kab.
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Seipule)
 
Trešdiena, 10.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Seipule)
 
Ceturtdiena,11.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
PP par mācību gada rezultātiem
 
Piektdiena,12.jūnijs
Pēcpārbaudījumiskolēniem, kuriem tie noteikti
14.00 9.klases izlaidums skolas filiālē Odzienā
18.00 9.klašu izlaidums sporta zālē