Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Noslēdzies “Samsung Skola nākotnei” skolu pārmaiņu projektu 1.posms

samsung

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Ar ļoti skaistu un svinīgi piepildītu 22.maija dienu Spīķeru koncertzālē Rīgā noslēdzās “Samsung Skola nākotnei” bezmaksas apmācību programmas “Skolotājs 3.0” 1.posms. Arī mūsu skolas komandai (komandas sastāvā: Lana Ivanova, Ira Ņikiforova, Rita Pole, Ilze Seipule) bija gods būt šī projekta dalībnieku vidū. Atgādināšu, ka šī gada janvārī dalībai „Samsung Skola nākotnei” pieteicās 468 pedagogi no 117 skolām visā Latvijā. Uz otro atlases kārtu pusfinālā tika uzaicinātas 20 skolas, no kurām tiesības piedalīties apmācību programmā ieguva tikai 10 spēcīgākās un motivētākās skolu komandas, tajā skaitā – arī mēs.
Aizvadītie pieci mēneši visām desmit komandām pagāja intensīvi mācoties un darbojoties pie sava izstrādātā pārmaiņu projekta īstenošanas. “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmas “Skolotājs 3.0.” četros moduļos apgūtais mācību saturs bija patiešām aktuāls, noderīgs, dalībniekus uzrunājošs un iedvesmojošs. Tas mums sniedza daudzas rosinošas, noderīgas idejas un risinājumus mācību procesa dažādošanai, skolēnu konkurētspējas un līderības veicināšanai skolā un ārpus tās.
Noslēdzoties “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmai, varam ar pilnu pārliecību apgalvot, ka esam daudz prasmīgākas un pārliecinātākas darbā ar dažādiem IT rīkiem –  protam veidot prezentācijas Infogram, Slides un Prezi vidēs, esam apguvušas arī animācijas filmiņu un video veidošanu, sociālo tīklu un mākoņpakalpojumu izmantošanu mācībās. Vērtīgas un noderīgas bija arī gan teorētiski, gan praktiski apgūtās prezentēšanas un plānošanas prasmes, zināšanas par līderību, globālajām aktualitātēm izglītībā un emocionālo inteliģenci.
Programmas organizatori bija parūpējušies arī par to, lai mēs jaunās zināšanas un prasmes varam apgūt dažādās vietās -  gan Tallinas Tehniskās universitātes Inovāciju un Biznesa centrā „Mektory”, gan Rīgā –  koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”, Samsung tehnoloģiju centrā vai LTV koncertstudijā Zaķusalā.
Patiess gandarījums ir arī par organizatoru sagādāto ekskluzīvo iespēju tikties ar visiem tiem daudzajiem spilgtajiem, aizrautīgajiem un erudītajiem cilvēkiem, kuri gādāja par apmācību programmas saturu. Noteikti jāatzīmē visu programmas lektoru un mentoru augstā profesionalitāte un kompetence, kā arī izcilais projekta organizatoru –  komunikācijas vadības aģentūras “Deep White” PR projektu vadītāju Margrietas Akmens un Madaras Zingeres – darbs apmācības sagatavošanā un nevainojamajā norisē. Ļoti priecājamies, ka mums bija brīnišķīga iespēja sadarboties ar mūsu mentori UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāju Ilzi Dalbiņu, kura mums bija liels atbalsts un iedvesmotājs mūsu pārmaiņu projekta realizācijā. Priecājamies arī par vērtīgo iespēju iepazīt citu skolu komandu kolēģu pieredzi.
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile programmas “Skolotājs 3.0” noslēguma pasākumā uzsvēra “Samsung Skola nākotnei” programmas devumu Latvijas izglītības sistēmai: “Šī iniciatīva apliecina, ka sociāli atbildīgi uzņēmēji var sniegt nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas izglītības vides veidošanā. Zinātkāre, aizrautība, vēlme iedziļināties ir būtiskas īpašības gan skolēniem, gan pedagogiem. Programma “Samsung Skola nākotnei” veicina šo īpašību pilnveidi, aicina jēgpilni izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā un motivē skolotājus, skolēnus un vecākus sadarboties.”
Kāda tad ir mūsu skolas prokjekta būtība? Jau labu laiku iepriekš mums radās ideja par mobilo tālruņu izmantošanu mācību stundās. Mūsu skolā, tāpat kā lielā daļā Latvijas skolu, mobilo tālruņu lietošana mācību stundu laikā bija aizliegta. Tāpēc, saprotot, ka mobilais telefons ir kļuvis par mūsdienu skolēna ikdienas dzīves ļoti svarīgu sastāvdaļu, izvirzījām izaicinājumu – uzsākt mērķtiecīgu un jēgpilnu mobilo ierīču (galvenokārt mobilo telefonu) pielietošanu mācību procesā, jo uzskatījām (un projekta gaitā esam šo pārliecību tikai nostiprinājušas un vairojušas), ka tās neapšaubāmi ietver sevī arī daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās iespējas. Plānojām, ka mobilās ierīces kalpos kā līdzeklis skolēnu digitālo prasmju, kritiskās domāšanas, sadarbības, radošuma, svešvalodu, prezentēšanas un citu 21.gadsimta prasmju attīstīšanai, kā arī rosinās skolēnus no mediju patērētājiem kļūt par satura radītājiem.
Sava pārmaiņu projekta 1.posmā esam aktīvi strādājuši, mācību stundās izmantojot mobilās ierīces. Jau pirms projekta pieteikuma iesniegšanas mēs aptaujājām gan skolēnus, gan skolotājus par mobilo ierīču esamību, norādījām arī uz pasaulē izplatīto personisko ierīču izmantošanas praksi darba vai mācību vietā: Bring Your Own Device. Skolēni ļoti atsaucīgi uzņēma ziņu par iespēju mobilo telefonu izmantot mācību stundās. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka runa ir par viedtālruņu jēgpilnu izmantošanu mācību nolūkiem saskaņā ar skolotāja norādījumiem, nevis par telefona lietošanu privātām vajadzībām.
22. maijā katra no 10 skolu komandām prezentēja savu pārmaiņu projektu un sasniegumus, ko izvērtēja prominenta padomnieku grupa Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa vadībā, kā arī īpaši izveidotā skolēnu žūrija LTV populārā raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks!” dalībnieku sastāvā.  Lai arī mūsu komanda neieguva  “Samsung Skola nākotnei” galveno balvu – 10 000 eiro jaunākajām “Samsung” tehnoloģijām (priecājamies par Druvas vidusskolas uzvaru), mēs pārliecinoši un godam aizstāvējām savu projektu.
Visas komandas vārdā vēlos teikt lielu paldies kolēģiem par atsaucību un līdzdalību šī projekta realizācijā, paldies arī skolēniem par ieinteresēto darbošanos. Par sapratni un iesaistīšanos mūsu paldies arī skolēnu vecākiem. Lai projekta komanda varētu pilnvērtīgi īstenot iecerēto, pateicamies arī Pļaviņu  novada domei par atbalstu Samsung viedtālruņu iegādei.
Esam pārliecinātas, ka noslēguma pasākumā projekta organizatoru dāvinātā ābele mums nesīs augļus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Arī nākamos trīs gadus darbosimies, lai pilnveidotu savu digitālo pratību, turpinot strādāt arī pie sava pārmaiņu projekta. Domājam, ka pavisam tuvā nākotnē mobilo ierīču lietošana jau būs kļuvusi pašsaprotama un neatņemamam ikdienas mācību procesa sastāvdaļa ne tikai mūsu skolā, bet arī citviet Latvijā. Dalība “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā ir stiprinājusi pārliecību, ka “Mums pašiem ir jākļūst par tām pārmaiņām, kuras meklējam pasaulē!”, kā reiz ir teicis indiešu līderis M. K. Gandija.

Arī Pļaviņu novada ģimnāzijas jaunietes un skolotāja piedalījās vienā no Latvijas valsts simtgades svētku ieskaņas pasākumiem

„Jaunībā ar prieku strādā,

Un par īstām mantām gādā.”

(Baumaņu Kārlis)

Diāna Bariņa, Liene Lakstīgala,

Pļaviņu novada ģimnāzijas 10.klases skolnieces

 
Saeima
2015. gada 26. maijā izskanēja Baumaņu Kārļa 180. dzimšanas dienai veltītā domrakstu konkursa „Himnas Goda diena” noslēguma pasākums dalībniekiem un viņu skolotājiem. „Himnas Goda dienu” rīko reizi piecos gados par godu Latvijas valsts simbola – himnas ”Dievs, svētī Latviju!” autora Baumaņu Kārļa jubilejai.
Svētku tradīcija aizsākusies 1955. gadā ar sarīkojumiem Limbažos un Viļķenē. Šogad jau trešo reizi Himnas Goda diena notika Baumaņu Kārļa dzimtajā vietā – Viļķenē, lai godinātu Baumaņu Kārļa devumu Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos un kultūrā. Baumaņu Kārļa jubilejai veltītais sarīkojums ir Latvijas valsts simtgades svētku ieskaņas pasākums, kuru organizē Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Konkursa dalībniekiem un skolotājiem tika dāvināta iespēja piedalīties Latvijas Republikas Saeimas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apkaškomisijas sēdē, kuru vadīja komisijas priekšsēdētāja Janīna Kursīte Pakule. Sēdē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar valstiskuma audzināšanu, notika domu apmaiņa par piederības sajūtu Latvijai un dalījāmies iespaidos par  Latvijas tautas lūgsnas autoram Baumaņa Kārlim veltīto domrakstu konkursu.
Kas mums ir Baumaņu Kārlis, ko mēs par to zinām? Mēs jums pastāstīsim. 2015. gada  11. maijā apritēja 180 gadi kopš viņa dzimšanas. Šis cilvēks Latvijas vēsturē ierakstīts ar zelta burtiem, kas liek mums viņu godā celt. Audzis daudzbērnu ģimenē. Bijis vidējais bērns. Mācījies no vecākajiem un izrīkojis jaunākos. Bijis centīgs, ar neizsīkstošu zinātkāri. Bērnībā nav klājies viegli, tomēr viņš savā dzīvē ir paveicis daudz. Viņš bijis skolotājs, jaunlatviešu sabiedriskās kustības darbinieks un viens no pirmajiem latviešu komponistiem, latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem. Viņa devums Latvijai ir viens no tās simboliem – himna „Dievs, svētī Latviju!” Sākotnēji tā tika sacerēta kā patriotiska dziesma, kuru pirmo reizi dziedāja 1873. gadā, kad Latvijā norisinājās Pirmie dziesmu svētki, bet 1918. gada 18.novembrī Latvijas valsts proklamēšanas aktā piešķīra valsts himnas statusu, savukārt 1895.gada dziesmu svētkos tai atvēlēja latviešu nacionālās himnas statusu. Lai pieminētu Baumaņa Kārļa devumu, veicinātu kora dziedāšanas tradīcijas un tautasdziesmu popularitāti, Limbažu novada pašvaldība, Latvijas Nacionālās Kultūras centrs un Valsts Izglītības Satura centrs rīkoja domrakstu konkursu, kas ļāva skolēnu vecuma bērniem un jauniešiem literāri izpausties un iepazīties ar šī komponista biogrāfiju. Arī mēs, Liene Lakstīgala un Diāna Bariņa, pateicoties skolotājas Armandas Lasmanes  iedrošināšanai, ar saviem domrakstiem piedalījāmies šajā konkursā, kā arī tikām uzaicinātas uz konkursa noslēgumu Saeimā 26. maijā. Katrs dalībnieks saņēma piemiņas balvas – pateicību par līdzdarbošanos Baumaņu Kārļa 180.dzimšanas dienas sarīkojumā – „Himnas Goda diena” un pildspalvu ar Baumaņa Kārļa atziņu „Dziesmu gars lai vieno tautu” vai Dievs, svētī Latviju!”, bet skolotāja dāvanā vēl saņēma  2015. gadā iznākušo muzikoloģies Zanes Gailītes sarakstīto grāmatu „Mūsu Baumaņu Kārlis”, kurā ir apkopota iepriekš nepublicēta informācija par neparasto personību. Tajā ir atklātas viņa rakstura šķautnes: zinātkāre, interese par to, kas notiek pasaulē, centība,  viņš darīja vairāk, nekā bija nepieciešams, organizēja, rīkoja, virzīja, iedvesmoja, gribēja, lai ir kārtība un viss notiktu pareizi, bija latviešu tautas modinātājs. Vai tādi cilvēki mums  patīk? Droši vien atbilde būtu, kā kuram? Kāpēc? Tāpēc, ka tādiem cilvēkiem atrasties blakus ir grūti, varbūt, ka reizēm pat kaitinoši, taču tas ir interesanti, tādi cilvēki spēj mūs virzīt un iedvesmot, lai mēs paceltu galvu augstāk par savu mīļo tēvzemi, par savu tautu, savu valodu, savu ģimeni un paši par sevi. Mēs arī devāmies ekskursijā pa Saeimas ēku. Dalībniekiem tika dota  iespēja iesaistīties diskusijās par nacionālo audzināšanu un izteikt savu viedokli par kādu interesējošu jautājumu.Redzot tādu aktīvu darbību jauniešu vidū,arī mēs varam gūt ierosmi un radīt aizvien jaunus darbus.Veiksmi arī mums  turpmāk iesaistīties  patriotisku noskaņu konkursos, kas jauniešiem liek ieraudzīt ne tikai sevi, bet arī apkārtējo pasauli un kas nes mūsu skolas vārdu ne tikai novada, bet arī republikas mērogā.
IMG_2885 IMG_2865 IMG_2834
IMG_2819IMG_2820IMG_2823IMG_2840IMG_2846IMG_2850IMG_2896
P.s. Uzsmaidīsim viens otram, pateiksim labu vārdu un novērtēsim savu līdzcilvēku darbus! Paldies 10. klašu skolēniem, bet īpaši Diānai Bariņai un Lienei Lakstīgalai par to, ka jūs tāpat kā Baumaņu Kārlis izdarījāt vairāk nekā jūsu klases biedri, paldies vecākiem un kolēģiem par atbalstu! Būsim kopā un smelsimies pozitīvas emocijas! Saulainu vasaru vēlot, latviešu valodas un literatūras skolotāja Armanda Lasmane.

Mazais pētnieks…Mazais pētnieks? Mazais pētnieks!!!

DSC_1156Kas ar priecīgu čalošanu piektdienu pēcpusdienās piepilda 118. kabinetu? Tie ir Mazie pētnieki – 13 aizrautīgi 3.- 4. klašu skolēni, kuriem patīk eksperimentēt un veikt pētījumus.
Šajā mācību gadā mazajiem pētniekiem interesantas likās nodarbības, kurās veidojām sniega vulkānus, lavas lampas, krāsaino pienu un slepenos rakstus. Jautrus mirkļus sagādāja virpuļspalvu gatavošana un „reaktīvā” balona uzvedība. Karsti klājās nodarbībās, kurās mācījāmies saslēgt elektriskās ķēdes un izveidot elektromagnētu. Ļoti liels miers un pacietība bija nepieciešama, lai izveidotu dažādu priekšmetu līdzsvara kombinācijas. Atmiņā paliks arī tie eksperimenti, kuri neizdevās tā, kā iecerēts – piemēram, nirējs pudelē.
17.aprīļa nodarbībā pie mums ciemojās mazo pētnieku draugi. Šajā nodarbībā mēs uzzinājām, kas ir vielas blīvums, izveidojām „Nāves jūras” modeļus un „lavas lampas”. Ar mums kopā ļoti ieinteresēti un atraktīvi darbojās skolotāja Iveta.
Savukārt 22. maijā pie mums viesojās 2.a klase, kas kopā ar mazajiem pētniekiem palīdzēja Pasaku skolas varoņiem tikt galā ar dažādiem pārbaudījumiem. Mēs palīdzējām Pelnrušķītei no nagliņām izlasīt rīsus, Nāriņai uz monētas uzpilināt pēc iespējas vairāk ūdens pilienu, Sprīdītim, izmantojot plastmasas maisiņu, piecelt kājās papīra cilvēciņu, Kukulītim neparastā veidā piepūst balonu, Pūķim iedarbināt vulkānu, bet Aladinam aktivizēt burvju lampu.
Man ir gandarījums par šī gada mazajiem pētniekiem Anastasiju, Nikolaju, Mikusu, Unu, Adrianu, Artūru, Danielu, Lailu, Linardu, Raivo, Eiriku, Sanitu un Gvido! Jūsu prieks darboties arī mani aizrauj un iedvesmo!
Lai mums visiem saulaina un brīnumainiem atklājumiem pilna vasara!

„Mazā pētnieka” vadītāja Sandra Fišmeistare

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

DSC_0375DSC_0379
Jau kopš pirmajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 1960. gadā, Pļaviņu novada ģimnāzija ir bijusi to skolu skaitā, kuru dziedātāji un dejotāji ir guvuši panākumus gan dziesmu karos, gan deju skatēs.
Šogad, laikā no  05.07. – 12.07., Rīgā norisināsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Mūsu skolu šajos svētkos pārstāvēs 4 kolektīvi  – 5.-9.klašu koris( vadītāja Olga Krasutina), vidusskolas jauktais koris (vadītāja Aiva Siliņa, koru koncertmeistare Sigita Vilkaplātere), 7.-9. klašu deju kolektīvs un 10.-12. klašu deju kolektīvs (abu  kolektīvu vadītāja Ineta Reitere).
Lai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos godam nestu skolas un Pļaviņu novada vārdu, nolēmām iegādāties vienotus tērpus mēģinājumiem. Pļaviņu novada ģimnāzija aicināja 35 uzņēmumus finansiāli atbalstīt tautas deju kolektīvus un korus, ziedojot naudu mēģinājuma tērpu iegādei, un jāatzīst, ka ļoti īsā laikā, pateicoties uzņēmēju dāsnumam, līdz 29.05.2015. kopā tika saziedoti 1080.00 EUR.
Skolas dejotāji, dziedātāji, kolektīvu vadītāji un skolas vadība no sirds pateicas ZS “Juči”, SIA “Luste SZ”, SIA “ECOS” , SIA “Celtniecības dolomīti”, SIA “Antaris”, SIA “Vēri Z”, “Pļaviņu uzņēmēju biedrībai” un AS “Swedbank” finanšu centram “Jēkabpils”, jo par viņu  dāsni atvēlētajiem līdzekļiem  jau izgatavoti un iegādāti T- krekliņi ar skolas nosaukumu un Pļaviņu novada simboliku.
Ņemot vērā, ka novada uzņēmēju interese par atbalsta sniegšanu turpinās, tad skola saziedotos līdzekļus izmantos mēģinājumu tērpu -  meiteņu svārciņu un zēnu šortu iegādei.

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa