Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015. gada 25. maijs – 29.maijs

Pirmdiena, 25. maijs
Eksāmens informātikā 11.,12. klasei (10.00 līdz 10.45 -  teorijas daļa, darba vad. I.Ņikoforova, 201.kab.; no 11.00 – praktiskā daļa: 1.grupai – no 11.00 līdz 13.45, 2.grupai – no 14.00 līdz 16.45 (darba vadītājs L.Ivanova)
 
Otrdiena, 26. maijs
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru seminārs Rīgā ( S.Fjodorova)
Aizkraukles novada sporta skolas  reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā
Filiāles Odzienā skolēnu mācību ekskursija
Piedalīšanās LR Saeimas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē (A.Lasmane, L.Lakstīgala, D.Bariņa)
 
Trešdiena, 27.maijs
Vērtējumu izlikšana 1.-8., 10.-11.klasēm (līdz 15.10)
Eksāmens svešvalodā 9.klasei: 10.00 – 12.00 – rakstu daļa; no 13.00 – mutvārdu daļa
9.30 Pavasara svētki sākumskolā
11.30-12.00 1.-2. klašu deju kolektīva mēģinājums Zinību svētkiem
12.00 7.-9. un 10.-12..klašu deju kolektīvu mēģinājums Zinību svētkiem
15.15. PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201.kab.
16.00 – 16.15 5.-9.klašu kora mēģinājums Zinību svētkiem
16.15 – 16.30 Vidusskolas jauktā kora mēģinājums Zinību svētkiem
17.00 Zinību svētki svinību zālē
 
Ceturtdiena,28.maijs - Ekskursiju, pārgājienu un sporta diena
8.30 – 9.00 5.- 8.klašu, 10.,11. klašu skolēnu tikšanās ar Pašvaldības policijas pārstāvjiem svinību zālē
9.10  – 12.00 Sporta diena
Līdz 11.00 – ziņu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un ilze.seipule@png.edu.lv  par 1.-8. un 10.-11.klases skolēniem, kuri būtu apbalvojami par augstiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums gadā “8” un vairāk balles (vai attiecīgi aprakstoši)) un aktīvu sabiedrisko darbu (norādot pamatojumu)
 
Piektdiena,29.maijs
8.30 Mācību gada noslēguma līnija Filiālē Odzienā
9.00 Mācību gada noslēguma pasākums
10.00- 11.00 Audzināšanas stunda klasēs, liecību izsniegšana
15.00 Deju kolektīvu un koru dalībnieku izbraukšana uz Klintaines pagasta estrādi no skolas (grafiks tiks precizēts)
18.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts Klintaines pagasta estrādē
 
18.-29.05.Tematiskā izstāde „Projekti un zinātniski pētnieciskie darbi mūsu skolā”
18.-29.05.Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu