Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nauda seko viesskolēnam

1
 
Augustā Latvijā ieradīsies 36 AFS viesskolēni, kuriem tiek meklētas viesģimenes un attiecīgi arī skola. Princips “Nauda seko skolēnam” attiecas arī uz ārvalstu viesskolēniem, kuri uz noteiktu periodu ierodas Latvijā. Aicinām vidusskolas aktīvi iesaistīties viesģimeņu atrašanā, piedāvājot šo iespēju savas skolas bērnu vecākiem.
Šis ir piedāvājums ģimenēm, kuras interesē citas kultūras un valodas, kā arī klasēm, kur skolēni vēlas paplašināt redzes loku un iegūt starptautiskus kontaktus. Skolēns mācības apgūst latviešu valodā un papildus mācības tam nav nepieciešamas – Latvijā viesskolēns ir kā viens no Latvijas skolēniem. Iepriekšējā pieredze rāda, ka skola, uzņemot ārvalstu skolēnu, iegūst starpkultūru pieredzi, kas veicina tolerances attīstību, un padara interesantāku ikdienu gan skolas darbiniekiem, gan skolēniem.
Latvijā ieradīsies 36 skolēni no ASV, Beļģijas, Indonēzijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Taizemes, Turcijas un Ungārijas. Vairāk par katru skolēnu ir iespējams uzzināt “AFS Latvija” mājas lapā (http://www.afs.lv/uznem/viesskolenu-profili/2015.2016.-mac.g./). Ja esiet ieinteresēti savā skolā uzņemt viesskolēnu, tad aicinām Jūs sazināties ar biedrību „AFS Latvija” Starpkultūru programmas.

Kontaktiem uzņemšanas koordinatore:
Ilze Liepiņa
Ilze.liepina@afs.org
67280646, 25158819

Interešu izglītība 2015./2016.mācību gadā

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija Savai izskaņai strauji tuvojas 2014./2015.mācību gads, kurā esam uzkrājuši jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas visos mācību priekšmetos, taču brīvajā laikā gan pirms gan pēc mācībām, esam čakli piedalījušies interešu izglītības pulciņu nodarbībās. Paldies visiem pedagogiem par padarīto, skolēniem par aktivitāti un sasniegumiem, bet vecākiem- par atbalstu!
Aprīļa mēnesī tika veikta skolēnu aptauja par vēlmēm interešu izglītības piedāvājumā 2015./2016.mācību gadā:
tautiskās dejas, sporta dejas, koris, jaunsardze, metināšanas pulciņš, kulinārijas pulciņš, tautas bumba, volejbols, teniss, florbols, basketbols, aerobika, handbols, peintbols, peldēšana, koriģējošā vingrošana, vieglatlētika, teātra pulciņš, šahs, skatuves runas pulciņš, dambretes pulciņš, futbola pulciņš, mūzikas pulciņš, ekonomikas, matemātikas, IT pulciņi, ādas apstrādes pulciņš, kokapstrādes pulciņš, sākumskolas ansamblis, novadpētniecības pulciņš, ”Mazais pētnieks” , “Čaklie pirkstiņi”, robotikas pulciņš.
Aicinu pedagogus iepazīties ar “Kārtību, kādā izvērtē un finansē Interešu izglītības programmas Pļaviņu novadā” un izstrādāt interešu izglītības programmas 2015./2016.mācību gadam! Izstrādātās programmas līdz 1.jūlijam iesniegt skolas kancelejā.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa