Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015. gada 11. maijs – 15.maijs

Pirmdiena, 11. maijs
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 2.kārtas konkurss Aizkrauklē
Pēdējā ieskaišu diena 9.,12.klasēm
Latvijas Jaunatnes līgas Latgales reģiona sacensības futbolā Rēzeknē

Otrdiena, 12. maijs
10.00 Administrācijas sanāksme
15.15 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
Latvijas Skolēnu 68.spartakiādes finālsacensības vieglatlētikā “Pamatskolas kauss” Koknesē

Trešdiena, 13.maijs
7.45 10.klašu skolēnu ZPD teorētiskās daļas prezentācija
12.15 Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas svinību zālē
Eiropas valodas dienas pasākums filiālē Odzienā
Latvijas Jaunatnes futbola līgas Latgales reģiona sacensības Rēzeknē

Ceturtdiena, 14.maijs
SMU prezentācijas “Mēs varam ražot” 1.,2. māc st. laikā svinību zālē
13.00 1.-4.klašu koncerts “Visas manas bučiņas” svinību zālē
Vērtējumu izlikšana 9.,12.klašu skolēniem(līdz plkst. 16.30)
Līdz 17.00 – ziņu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv) par 9.abe un 12.klases skolēniem, kuri apbalvojami par augstiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums gadā “8” un vairāk balles) un aktīvu sabiedrisko darbu (norādot pamatojumu)
Aizkraukles novada sporta skolas  reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā
Konference “Interaktīvu tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā” Kokneses IAC (I.Seipule, I.Ņikiforova, L.Ivanova)
17.00 pilnveides seminārs “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem skolas svinību zālē

Piektdiena, 15.maijs
10.50 Dežūru nodošana – pieņemšana 312.kab. (piedalās 7.b, 11.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.10 Skolas zvana svētki 9.ab,12.klasēm
12. 30 Interešu izglītības pulciņa “Čaklie pirkstiņi” pasākums
13.00 Skolas zvana svētki filiālē Odzienā

5.- 15.05. Tematiskā izstāde „Latvijas vērtības. Ģimene. Bērni. Mājas ”

Plaukstas lieluma pavasaris

Nu jau par tradīciju, katru gadu aprīlis ir mēnesis, kad Skolas blice tiekas ar sākumskolas skolēniem izglītojošā pasākumā. 29. aprīlī Skolas blice aicināja sākumskolas skolēnus uz koncertu  „Plaukstas lieluma pavasaris”. Koncertā skanēja dziesmas par pavasari, putniem un protams par mīlestību. Skolēni tika iepazīstināti ar svešākiem mūzikas instrumentiem – melodionu un kahonu.
Visiem liels prieks bija, kad pasākuma izskaņā varēja izkustēties, nodejojot, savulaik tik populāro Putniņdeju.
Paldies jaunajiem mūziķiem Madarai, Leldei, Līgai, Kristiānai un Kristapam.

Blices vadītājs Gints Balodis