Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015. gada 20. aprīlis – 24. aprīlis

Pirmdiena, 20. aprīlis
Sociālo zinību MA  sanāksme Rīgā (M.Skrabutena)

Otrdiena, 21. aprīlis
Administrācijas sanāksme
Karjeras stunda 11.klasei (5.māc.st.laikā) 207.kab.
Pēc 7.mācību stundas metodiska nodarbība visiem skolas pedagogiem par tehnoloģiju lietošanas iespējām mācību stundās (vadītāja Sintija Buhanovska, Zvaigzne ABC) 201.kab.
Mūzikas pulciņa pasākums ”Daba un perkusīvie mūzikas instrumenti” filiālē Odzienā
Vecāku sapulce 3.a un 10.klasē

Trešdiena, 22.aprīlis
10.00 Valodu skolotāju MA organizēts starpnovadu pasākums Gameday 5.klasēm Vecbebru PVI(piedalās: Anna Esiņa, Aivis Jokums, Laura Lelde Kalviša, Linda Laine Kalviša, Kristaps Ostrovskis, Ralfs Maikls Pitjukevičs, Ruta Svikliņa, Andis Daugavietis, Intars Kažus, Elīza Luksa, Ingus Siliņš, Beāte Skrabutena, Jānis Smilgājs, Helmuts Vītols)
14.30 Praktiskā apmācība skolas tehniskajam personālam darbā ar datoru 20. kab.
16.00 Novada koru skate- koncerts Pļaviņu k/c – atb.I.Krastiņa, A.Siliņa, O.Krasutina
IZM seminārs par pedagogu atalgojuma modeli Aizkraukles novada ģimnāzijā (R.Pole, I.Seipule)

Ceturtdiena,23.aprīlis
Latvijas skolu kausa Latgales reģiona sacensības futbolā Daugavpilī
Piedalīšanās VISC darba grupā par valsts pārbaudes darbiem Rīgā (I.Seipule)
Vecāku sapulce 1.b,2.b,3./4.e.,6.a,8.a, 8.b , 9.e,11.,12. klasēs

Piektdiena, 24.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 312. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Meža stādīšana konkursa ”Mamma Daba” ietvaros
Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrijas meža stādīšanas talka
Lielā Talka

13.- 30.04. Tematiskā izstāde „Pļaviņu novada ģimnāzija – Dziesmu un deju svētku dalībniece”
13. –24.04.Minihandbola turnīrs 1. – 4. klasēm