Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015. gada 13. aprīlis – 17. aprīlis

Pirmdiena, 13. aprīlis
Seminārs 12.,11.klašu skolēniem ”Izglītības iespējas” (3.māc.st.laikā)
 
Otrdiena, 14. aprīlis
9.00 SSNP 2015 pētījums 19.,20.kab.
Novada koru skates dziesmu izloze 215.kab.
14.30 Praktiskā apmācība skolas tehniskajam personālam darbā ar datoru 20. kab.
15.15 Klašu audzinātāju MK 215.kab.
Vecāku sapulce 4.a, 4.b klasēs
 
Trešdiena, 15.aprīlis
9.30 – 11.30 Starpnovadu olimpiāde matemātikā 4. klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: Eiriks Kalnriekstiņš, Una Ivanova, Mikuss Krēbss, Nikolajs Zablinskis, Samanta Jansone, Gvido Eizāns)
10.50 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab.
Vides nodaļas sanāksme 312.kab.
 
Ceturtdiena,16.aprīlis
12.00 Atbalsta personāla sanāksme 215.kab.
Vecāku sapulce 1.a,5.b, 5./6.e, 8.b klasē
 
Piektdiena, 17.aprīlis
10.50 Dziesmu svētku darba grupas sanāksme 215.kab.
10.50 Dežūru nodošana – pieņemšana 312. kab. (piedalās 10., 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.50 Pulciņa ”Mazais pētnieks” atklātā nodarbība “Ciemos pie mazajiem pētniekiem” 118.kab.
Atvērto durvju diena skolas filiālē Odzienā
Ģeogrāfijas MA skolotāju seminārs Rīgā ( I.Ozoliņa)
Konference E – klase 2015 Rīgā ( L.Ivanova)
Konkursa “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” noslēguma sarīkojums Rīgā (V.Rulle)
 

7.-17.04.Tematiskā izstāde bibliotēkā „ Ak, pavasar! Ak, pavasar!
13.- 30.04. Tematiskā izstāde „Pļaviņu novada ģimnāzija – Dziesmu un deju svētku dalībniece”
13.-17.04. Ekoskolas organizētā zīmējumu/aplikāciju izstāde “Meža noskaņas”
13. –24.04.Minihandbola turnīrs 1. – 4. klasēm

Bezmaksas informatīvais seminārs par izglītības iespējām ārzemēs

karjera