Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ieskaties un piedalies!

2

Darba plāns 2015. gada 6. aprīlis – 10. aprīlis

Skolēnu pašpārvaldes un kustības “Draudzīga skola”

pasākums “Modes nedēļa”

 
Pirmdiena, 6. aprīlis
Otrās Lieldienas
 
Otrdiena, 7. aprīlis
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Krastiņa)
15.15 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 8.aprīlis
10.50 Skolēnu pašpārvaldes ministriju sanāksmes :
Klašu vecāko sanāksme 215.kab.
Sporta ministrija  7.kab.
Izglītības ministrija 209. kab.
Vides ministrija 312. kab.
Kultūras ministrija 214.kab.
14.30 Praktiskā apmācība skolas tehniskajam personālam darbā ar datoru 20. kab.
9.ab un 12. klases un skolotāju fotografēšanās izlaidumu albumiem (svinību zālē)

Ceturtdiena, 9.aprīlis
Starpnovadu posma olimpiāde latviešu valodā 4. klasēm (piedalās: Anastasija Trifanova, Una Ivanova, Sabīne Lasmane, Mikus Briežkalns, Edīte Visocka, Sanita Placēna, Daniels Kovaļenko, Nora Svikliņa)
Projekta “Samsung Skola nākotnei” 3.moduļa apmācības Rīgā (I. Seipule, I. Ņikiforova, R. Pole, L. Ivanova)
Vecāku sapulces 9.a, 9.b. klasēs

Piektdiena, 10.aprīlis
Reģionālā angļu valodas olimpiāde 9. klasēm Bauskas Valsts ģimnāzijā (piedalās: A.Deņisova)
10.50 Dežūru nodošana – pieņemšana 312. kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Seminārs “Ārējie un iekšējie normatīvie akti izglītības iestādē” LPMC Rīgā (I.Seipule)
Kulturoloģijas un filozofijas MA skolotāju sanāksme Rīgā (I. Krastiņa)

07. – 17.04.Tematiskā izstāde bibliotēkā „ Ak, pavasar! Ak, pavasar!”
2. – 10.04.Florbola turnīrs 5.-12.klasēm

Lielā piektdiena ir klāt!

1