Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolēnu pavasara brīvdienas – laiks pedagogu profesionālajai pilnveidei

1 Otrdien, 17. martā Ozolnieku novadā un arī Ozolnieku vidusskolā viesojās Republikas pilsētu un novadu Izglītības pārvalžu pirmskolas  un sākumizglītības skolotāju metodisko apvienību vadītāji, kuri iepazinās ar skolu, kā arī apmeklēja skolas skolotāju vadītās radošās darbnīcas, iepazinās ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā:-par planšetdatoru izmantošanu angļu valodas stundās, – par IKT pielietojumu angļu valodas fakultatīvajās nodarbībās, – par krievu valodas mācīšanu 1.-2. klasē, – par IKT izmantošanu speciālajā izglītībā, iepazināmies ar CNC darbgaldu, – par animācijas filmu izmantošanu mācību stundās sākumskolā, – par dokumentu kameras izmantošanu mācību stundās, – par “Superspēles” izmantošanu. Šo semināru apmeklēju es -  sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Ilona Lazda. Semināra laikā tika gūtas jaunas idejas, kuru realizēšanas iespējas ir jāapsver arī mūsu skolā. Vērtīgākās no tām: 1.klašu specializācija un BAIC (Bērnu attīstības un izglītības centra) izveide skolā. Ceturtdien, 19.martā sākumskolas skolotāji piedalījās konferencē „Sākumskola. Skolotājs. Iespējas un problēmas 21.gadsimtā” Jēkabpils 3.vidusskolā. Dienas garumā katram no skolotājiem bija iespēja gūt jaunu pieredzi un darboties radošajās darbnīcās. Skolotāja Ineta Reitere iedziļinājās lasīt un rakstītprasmes attīstībā, skolotāja Ilona Lazda iepazinās ar jauniem digitālajiem resursiem matemātikas apguvē, skolotāja Kristiāna Balode uzzināja par pieeju 1.klašu sociālās adaptēšanās sekmēšanai, jaunus un interesantus darbus mājturībā un vizuālajā mākslā savās nodarbībās piedāvās skolotāja Inga Baginska, rotaļas un spēles dabaszinībās palīdzēs apgūt skolotāja Sandra Fišmeistare, bet mūzikas nodarbības jautrākas kļūs skolotāja Ginta Baloža vadībā.
Sākumskolas skolotāju komandai pievienojās arī angļu valodas skolotāja Ineta Bicāla, kura darbnīcā „Izglītība digitālajā laikmetā:kurp ejam jeb kā Z paaudzi mācīt X un Y paaudzei?”, guva idejas angļu valodas mācīšanai sākumskolā.

                                 Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

 Ilona Lazda

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu