Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolēnu pavasara brīvdienas – laiks pedagogu profesionālajai pilnveidei

1 Otrdien, 17. martā Ozolnieku novadā un arī Ozolnieku vidusskolā viesojās Republikas pilsētu un novadu Izglītības pārvalžu pirmskolas  un sākumizglītības skolotāju metodisko apvienību vadītāji, kuri iepazinās ar skolu, kā arī apmeklēja skolas skolotāju vadītās radošās darbnīcas, iepazinās ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā:-par planšetdatoru izmantošanu angļu valodas stundās, – par IKT pielietojumu angļu valodas fakultatīvajās nodarbībās, – par krievu valodas mācīšanu 1.-2. klasē, – par IKT izmantošanu speciālajā izglītībā, iepazināmies ar CNC darbgaldu, – par animācijas filmu izmantošanu mācību stundās sākumskolā, – par dokumentu kameras izmantošanu mācību stundās, – par “Superspēles” izmantošanu. Šo semināru apmeklēju es -  sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Ilona Lazda. Semināra laikā tika gūtas jaunas idejas, kuru realizēšanas iespējas ir jāapsver arī mūsu skolā. Vērtīgākās no tām: 1.klašu specializācija un BAIC (Bērnu attīstības un izglītības centra) izveide skolā. Ceturtdien, 19.martā sākumskolas skolotāji piedalījās konferencē „Sākumskola. Skolotājs. Iespējas un problēmas 21.gadsimtā” Jēkabpils 3.vidusskolā. Dienas garumā katram no skolotājiem bija iespēja gūt jaunu pieredzi un darboties radošajās darbnīcās. Skolotāja Ineta Reitere iedziļinājās lasīt un rakstītprasmes attīstībā, skolotāja Ilona Lazda iepazinās ar jauniem digitālajiem resursiem matemātikas apguvē, skolotāja Kristiāna Balode uzzināja par pieeju 1.klašu sociālās adaptēšanās sekmēšanai, jaunus un interesantus darbus mājturībā un vizuālajā mākslā savās nodarbībās piedāvās skolotāja Inga Baginska, rotaļas un spēles dabaszinībās palīdzēs apgūt skolotāja Sandra Fišmeistare, bet mūzikas nodarbības jautrākas kļūs skolotāja Ginta Baloža vadībā.
Sākumskolas skolotāju komandai pievienojās arī angļu valodas skolotāja Ineta Bicāla, kura darbnīcā „Izglītība digitālajā laikmetā:kurp ejam jeb kā Z paaudzi mācīt X un Y paaudzei?”, guva idejas angļu valodas mācīšanai sākumskolā.

                                 Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

 Ilona Lazda

Konkursā “Erudīts ’2015” vidusskolēniem

IMG_1152

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Kāds ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka “zināšanas, kas ar katru dienu nepieaug, katru dienu samazinās”. Par to, ka mūsu skolas jaunieši zina daudz, varējām pārliecināties tradicionālajā konkursā “Erudīts”, kurš notika 13.martā, kā jau gadiem ierasts – pēdējā piektdienā pirms skolēnu pavasara brīvdienām. Konkurss visiem tā dalībniekiem bija lieliska iespēja apliecināt pašiem sev un arī citiem savu erudīciju, zināšanas, prasmes, radošumu, atjautību, atraktivitāti un komandas garu. Jautājumus konkursam sagatavoja mācību priekšmetu skolotāji metodiskās padomes vadībā. Arī šogad tie bija no visdažādākajām jomām – vispārīgs tests, uzdevumi atsevišķos mācību priekšmetos, sākumskolā apgūto gudrību atsaukšana atmiņā, praktiska darbošanās, būvējot iespējami izturīgāko papīra tiltu vai nosakot auduma materiālus, komandu kapteiņu konkurss par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Konkursa uzdevumu izpildē un tā norises atspoguļošanā veiksmīgi tika pielietotas arī skolas iespējas IT jomā. Šogad konkursā piedalījās piecas komandas:

Pēc spraigajām un intensīvajām prātu sacensībām divarpus stundu garumā tika noskaidroti arī uzvarētāji. 1.vietu sīvā konkurencē izcīnīja 11.klases komanda “Vektori” (91,875 punkti), 2.vietā ierindojās 10.klases komanda “Melna lapa” (86,875 punkti), 3.vietā – 12.klases komanda “Skolas seja” (80,75 punkti). Labu sniegumu uzrādīja arī abas pārējās komandas –  “Pirmā stihija” (80,125 punkti) un “Balta lapa” (69,75 punkti). Godalgoto vietu ieguvēji saņēma skolas sarūpētās dāvanu kartes no iecienītā Pļaviņu uzņēmuma “Picotava”. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit
Tomēr galvenais šajā konkursā bija piedalīšanās, redzesloka paplašināšana un kopā būšana, jo ieguvēji bija visi tā dalībnieki. Vēlreiz paldies visām komandām par aktivitāti un ieinteresētību! Kā šī konkursa vadītāja vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem pārdomātajiem un daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Lana Ivanova, Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Valdis Silovs, Velta Rulle, Silga Stučka, Gints Balodis, Vija Miķelsone, Anita Seikovska, Jeļena Ozola, Rita Jakovļeva un Ieva Volane. Paldies par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā skolas direktorei Ritai Polei un direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai!
Lai mums visiem veicas arī turpmāk!