Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ekopadomes ziņa

ekoskola2014./2015. mācību gada makulatūras vākšanas akcija mūsu skolā noslēgusies
PALDIES visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem par aktīvu akcijas atbalstīšanu un iesaistīšanos tajā!

ESAM   KRIETNI PASTRĀDĀJUŠI –  KOPĀ SKOLĀ SAVĀKTS   10944  KG MAKULATŪRAS

1.a 392kg
1.b 354 kg
2.a 342.5 kg
2.b 11 kg
3.a 467 kg
3.b 1640.5kg
4.a 2129kg
4.b 1116 kg
5.a 128 kg
5.b 1774 kg
6.a 486 kg
6.b 546 kg
7.a 207kg
7.b 426.5 kg
8.a 351 kg
8.b 4 kg
9.a 386 kg
9.b 16 kg
10. 0 kg
11. 0 kg
12. 7kg

Visaktīvākie makulatūras vācēji ir 4.a klase –2129 kg (audzinātāja Ilona Lazda); 5.b klase- 1774 kg (audzinātāja Ilze Luksa) un 3.b klase- 1640,5 kg (audzinātāja Kristiāna Balode), 4.b.klase – 1116 kg (audzinātāja Sarmīte Meldere), bet individuāli visvairāk makulatūras nodeva Una Bērziņa (3.b) – 900kg, Eiriks Kalnriekstiņš (4.a)- 832 kg, Edīte Visocka (4.a)- 654 kg, Anastasija Trifanova (4.a)-358 kg un Roberts Ņesterovs (9.a)- 312 kg.

     Par organizētu un   pārdomātu makulatūras svēršanu un  ievietošanu paletēs aizvešanai LIELS PALDIES Guntaram Bērziņam, Edgaram Japiņam un Guntim Mozgam.

Nāk pavasaris, un nu visi spēki jāvirza uz  aktivitātēm svaigā gaisā. Nebūsim vienaldzīgi un rūpēsimies ne tikai  par savas mājas un skolas apkārtējo vidi, bet  sakopsim arī kādu ziemas piepēdotu stūrīti mūsu novadā!

Samsung Skola nākotnei

1Ir aizritējis jau mēnesis, kopš esam uzzinājuši pozitīvo ziņu, ka mūsu skola ir uzņemta “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā. Šajā laikā ir notikušas dažādas aktivitātes.
13.februārī, Tallinā, Tehniskās universitātes inovāciju centrā “Mektory” I apmācību modulis: “Mūsdienīga izglītība un skolēnu vajadzības”
1.moduļa ietvaros tika noorganizētas interaktīvas lekcijas skolu komandām un to mentoriem:
• “Līderi pasaulē, cilvēka potenciāla attīstība mūsdienās”, Arta Biruma
• “21.gadsimta izglītība un nākotnes izglītības līderi”, Ieva Margeviča Grinberga
• “Emocionālā inteliģence un tās loma izglītībā”, Zuarguss
• „Digital Turn” Igaunijā un skolotāju loma tajā, Marts Lampere
• Valgas skolas digitālo pārmaiņu projekts
• „Skolotājs 3.0” skolu komandu pārmaiņu projekta izstrāde un vērtēšana”, Zane Oliņa
Par pirmā moduļa aktivitātēm lasīt vairāk
24.februārī mūsu skolā viesojās projekta mentore Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja.
Tikšanās laikā mentore īsi pastāstīja par sevi, tikās ar metodisko komisiju vadītājiem, vēroja matemātikas stundu 11.klasē, devās ekskursijā pa skolu, kā arī pārrunāja ar projekta komandu turpmākās aktivitātes izaicinājuma realizācijai.
20150224_122837 20150224_122705
Ceturtdienā, 5.martā, mūsu skolas komandai bija patiess prieks satikties ar mūsu skolas mentori Ilzi Dalbiņu un pārējām projekta “Samsung Skola nākotnei” komandām, lai kopīgi piedalītos apmācību 2.modulī “Kā būt pārmaiņu līderim”, kas notika notika koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. 2.moduļa apmācības notika divu atraktīvu un zinošu vadītāju – treneru vadībā – Jolantas Cihanovičas un Reiņa Upenieka. Vairāk par 2.moduļa apmācību norisi lasīt šeit.
Šobrīd noris aktīvs darbs pie mūsu skolas projekta izaicinājuma detalizēta plāna izstrādes un tā īstenošanas uzsākšanas.

Lana Ivanova, direktores vietniece informātikas jautājumos

Foto no 1.moduļa apmācībām:


Foto no 2.moduļa apmācībām:

Skatuves runas konkurss „Ceļā uz svētkiem”

Viena no svarīgākajām cilvēka prasmēm ir prasme runāt. Vecākiem ir liels prieks sadzirdēt savu bērnu pirmos vārdiņus, un,  laikam ritot,  vārdu krājums tiek papildināts, sarunājoties vai  uzstājoties tiek domāts par  atbilstošu vārdu izvēli, izteiksmi, intonnāciju. Uzstāties lielas auditorijas priekšā ir grūti, bet  šo prasmi var veidot mācoties un vingrinoties.  Savas spējas runas  mākslā  skolēni var pārbaudīt,  piedaloties konkursos.

Pēc  veiksmīgas uzstāšanās  šī gada starpnovadu skatuves runas konkursa 1. kārtā  mūsu skolas 12. klases skolniece Sintija Silagaile 11. martā devās uz Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa „Ceļā uz svētkiem” 2. kārtu Jēkabpilī, kurā piedalījās 57 dalībnieki. Daiļrunātājus vērtēja kompetenta žūrija.   Sintija šajā konkursā  ieguva III pakāpes diplomu.

Sveicu Sintiju ar panākumiem un novēlu, lai  skolā apgūtās izteiksmīgās runas prasmes noder turpmākajās dzīves gaitās.

 Skolotāja Silga

1

Skolas pašpārvalde un DRAUDZĪGA SKOLA darbojas kopā!

attels

Ir trejādi cilvēki: vieni, kas rada un veido notikumus. Otri, kas vēro visu, kas notiek. Trešie ir tādi, kas vaicā : Kas notika?  Lai Tev ir skaidrs, kas esi pats, DRAUDZĪGA SKOLA  atgādina , ka marts mūsu skolā  ir Radošo aktivitāšu mēnesis(domā,  krāso un pārkrāso, darbojies klasē, radi kopā ar draugiem vai savam priekam),  aprīlis – Vides sakopšanas mēnesis (LIELĀ TALKA – 25.aprīlis, citi sakopšanas darbiņi skolā, pie vecmāmiņas vai dzīvnieku patversmē), bet maijs – Apkārtnes izzināšanas mēnesis (visi dodamies dabā – pārgājienā, ekskursijā, apskatīt, izpētīt un  varbūt iestādīt?).

DRAUDZĪGA SKOLA atgādina, bet skolas pašpārvalde piedāvā jaunu vienojošu aktivitāti MODE, MODE, MODE! Ir iespēja domāt, ieteikt un piedalīties! Ja esi ieinteresēts, tad ieskaties  http://twtsurvey.com/pasparvaldeskonkurss

 

Skolas pašpārvale un DRAUDZĪGA SKOLA