Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015.gada 9.marts – 13.marts

Pirmdiena, 9. marts
Makulatūras vākšanas akcijas noslēgums Odzienas filiālē
 
Otrdiena, 10. marts
Zemgales reģionālā olimpiāde angļu valodā 8.un 11. klasēm
10.00  Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Metodiska nodarbība skolotājiem (par VPD un mācību stundu) 201.kab.
 
Trešdiena, 11.marts
Skatuves runas konkursa fināls, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (Jēkabpilī) (piedalās S.Silagaile)
10.50. Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena,12.marts
15.30 Tautas deju kolektīvu koncerts – skate (svinību zālē)
17.00-19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
Darbu iesniegšana vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Rakstu darbi” (215.kab)
Valsts (3.posma) olimpiāde matemātikā 9.-12. klasēm (Rīgā)(piedalās J.E.Brūniņš)
 
Piektdiena, 13. marts
Valsts (3.posma) olimpiāde matemātikā 9.-12. klasēm (Rīgā)(piedalās J.E.Brūniņš)
10.50 Dežūru nodošana-pieņemšana 312.kab. (piedalās 8.b. un 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
16.00 “Erudīts” 9.-12.klasēm (svinību zālē)
Konkurss skolēniem un viņu vecākiem “Vai tu zini, vai tu proti?” skolas filiālē Odzienā
 
9.-27.03. Volejbola turnīrs 9.-12.klasēm
9.-27.03. Tematiska izstāde bibliotēkā “Par ko kļūt?”

8.marts

8_03_2015