Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015.gada 2.marts – 6.marts

 
Pirmdiena, 2. marts
Karjeras stunda 7.- 9.klasēm Odzienas filiālē
 
Otrdiena, 3. marts
1. un 2. mācību stundas laikā valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 8. klasei 201., 104. kab. (darba vad. E. Valdberga, I. Seipule)
15.15 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215. kab.
 
Trešdiena, 4.marts
9.20 – 10.00 /10.30 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei, 310., 312., 309.kab. (darba vad. I.Bicāla, A.Lasmane, L.Ivanova)
No 10.10 Starpnovadu skolēnu ZPD lasījumi svinību zālē (piedalās 10., 11.klašu skolēni)
 
Ceturtdiena,5.marts
Ekonomikas skolotāju MA seminārs Rīgā ( M.Skrabutena)
Projekta “Samsung Skola nākotnei” apmācību 2.modulis Rīgā (L.Ivanova, I.Ņikiforova, I.Seipule, R.Pole)
 
Piektdiena, 6. marts
10.50 Dežūru nodošana-pieņemšana 312.kab. (piedalās 8.b un 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Vokālo ansambļu skate “Balsis 2015” Jelgavā (K.Balode)
Deju dienu noslēguma pasākums Odzienas filiālē
 
9.-27.03. Tematiska izstāde bibliotēkā “Par ko kļūt?”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu