Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015.gada 2.februāris – 7.februāris

Projektu nedēļa

 Pirmdiena, 2. februāris

8.30 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa), 312.kab.
10.00 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa), 117.kab.
11.00 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa), 312.kab.
13.00 Pasākums „Picotavā runā angliski” 6.a,b klašu komandām
VS1 atskaites iesniegšana VIIS sistēmā

Otrdiena, 3. februāris

10.00  Administrācijas sanāksme
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde ekonomikā 10. – 12.klasei (piedalās: I.Skrabutena, L.Grūbe, K.Bērziņš, E.Fedosejeva, J.E.Brūniņš) 214.kab.
13.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 215.kab.
 

Trešdiena, 4.februāris

9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde angļu valodā 8., 9.klasei, I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: A.Bērziņa, Z.Čipāne, E.Bogdanovičs, S.Djubina, A.Bite, A.Deņisova, G.Kapteinis, A.Siliņa, R.Milsons, P.Sondore)
10.00 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa), 113.kab.
12.00 Vidusskolas jauktā kora kopmēģinājums (svinību zālē)
13.00 Skolas (1.posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasei, 214.kab.
9.00-15.00 makulatūras nodošanas akcijas I posms
 

Ceturtdiena, 5.februāris

13.00  12 .klases Žetona vakara ģenerālmēģinājums (svinību zālē)
Klašu kompozīciju iesniegšana skolas noformējumam 215.kab.
Angļu val.skolotāju MA seminārs (Rīgā)(V.Mičule)
 
 

Piektdiena, 6. februāris

9.00 – 14.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasei (piedalās: K.Činka, R.Milsons, A.Deņisova, D.Škuļtecka, A.Jermakovs, L.Lakstīgala, I.Skrabutena, J.E.Brūniņš, A.Arnītis, J.Kiseļeva, E.Fedosejeva) , 214.kab.
Projektu darbu prezentēšana svinību zālē (klases prezentācijas ilgums līdz 5 – 7 min.):
9.00 – 1.ab, 2.ab, 3.ab, 4.ab klases
10.10 – 5.ab, 6.ab
11.00 – 7.ab, 8.ab, 9.ab
12.00 – 10., 11, 12. klases
Žūrijas komisija: I.Seipule, L.Ivanova, Dz.Vanaga, Ž.Malašenoka, Inga Ozoliņa
No 10.00 Projektu darbu prezentēšana skolas filiālē Odzienā (klases prezentācijas ilgums līdz 5 – 7 min)
Žūrijas komisija: I.Dūmiņa, I.Krastiņa, S.Stučka
14.00  Skolotāja A.Grīvnieka 100 basketbola soda metienu turnīra fināls (sporta zālē)
Jaunatnes Ziemas olimpiāde (Ērgļos)
Pieteikumu par kabinetu izmantošanu Žetona vakarā pieņemšana (līdz 17.00 skolas kancelejā)
 

Sestdiena, 7. februāris – Žetona vakars

9.00  Absolventu kausa izcīņas sacensības basketbolā
17.00  „Draudzīgā aicinājuma” pasākums skolas bibliotēkā
18.00  Žetona vakars
Jaunatnes Ziemas olimpiāde (Ērgļos)
 
2.-06.02. A.Grīvnieka 100 basketbola soda metienu turnīrs
Tematiska izstāde bibliotēkā „Mūsu absolventu gaitas”