Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015.gada 19.janvāris – 23.janvāris

Pirmdiena, 19. janvāris

9.00-13.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā
11. un 12. kl. skolēniem Pļaviņu novada ģimnāzijā (piedalās: I.Skrabutena (11.), J.Kiseļeva (11.), L.Grūbe (11.), S.Silagaile (12.), V.Minajeva (12.)), 214.kab.
8.30 – 10.00 Skolas (1.posma) olimpiāde filozofijā 215.kab.
18.00 Skolas padomes sanāksme 201.kab.
 

Otrdiena, 20. janvāris

10.00- 12.00 Pieredzes apmaiņa Jēkabpils Agrobiznesa koledžā par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmu realizēšanu (R.Pole)
5. un 6.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde angļu valodā 9.klasei, 310.kab.
15.15 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā (I.Krastiņa)
Deju diena Odzienas filiālē
 

Trešdiena, 21. janvāris

1.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde ekonomikā 10.-12.klasei 216.kab.
10.50 Skolēnu parlamenta sanāksme 215.kab.
Valsts (3.posma) olimpiāde bioloģijā 9., 11., 12. kl. skolēniem Rīgā, LU Bioloģijas fakultātē (piedalās: A.Deņisova (9.b), J.E.Brūniņš (11.))
Deju diena Odzienas filiālē
 

Ceturtdiena, 22. janvāris

Mūzikas skolotāju MA seminārs Rīgā (O.Krasutina)
Valsts (3.posma) olimpiāde bioloģijā 9., 11., 12. kl. skolēniem Rīgā, LU Bioloģijas fakultātē (piedalās: A.Deņisova (9.b), J.E.Brūniņš (11.))
 

Piektdiena, 23. janvāris

Valsts (3.posma) olimpiāde bioloģijā 9., 11., 12. kl. skolēniem Rīgā, LU Bioloģijas fakultātē (piedalās: A.Deņisova (9.b), J.E.Brūniņš (11.)
Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju metodisko apvienību vadītāju sanāksme Rīgā (L.Ivanova)
Deju diena Odzienas filiālē
 
Interešu pulciņa „Čaklie pirkstiņi”  darbu izstāde „Gads ir balts no abiem galiem, bet pa vidu zaļš…” 2.stāva foajē
Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā” 2.stāvā
Tematiskā izstāde bibliotēkā „Vai Tu jau izlasīji?”
Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”
Tematiska izstāde bibliotēkā „Barikāžu laiks Latvijā”
Skolas tautasbumbas turnīrs
Latvijas kauss biatlonā II kārta
Skolas sacensības slēpošanā

Sveicam ar panākumiem vēstures olimpiādē!

Grāmatas15.janvārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu (2.posma) olimpiāde vēsturē 9. un 12.klašu skolēniem. Priecājamies, ka visi trīs mūsu skolas dalībnieki mājup atgriezās ar labiem panākumiem: Arina Deņisova (9.b klase) izcīnīja 1.vietu, Gints Kapteinis (9.b klase) – 3.vietu, bet Artūrs Rode (12.klase) ieguva atzinību. Sveicam skolēnus un viņu skolotājas Ivetu Krastiņu un Māŗīti Skrabutenu ar šiem sasniegumiem!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule