Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015.gada 12.janvāris – 16.janvāris

Skolā dežūrē 8.a.klase

 

Pirmdiena, 12. janvāris

14.30 Pasākums 5.a,b klasēm „Picotavā runā angliski”
 

Otrdiena, 13. janvāris

10.50 Ekopadomes sanāksme 316.kab.
15.15 MK sanāksmes
 

Trešdiena, 14. janvāris

10.50 Skolēnu pašpārvaldes ministriju sanāksmes:
5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 215.kab.
5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.
5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 214.kab.
5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
Ziņu apkopošana par pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu B programmu kursos un iesniegšana IZM
 

Ceturtdiena, 15. janvāris

9.00-12.00 Starpnovadu olimpiāde (2.posms) vēsturē 9.un 12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: A.Deņisova (9.b), G.Kapteinis (9.b) A.Rode (12.)) (skolēnus pavada sk.I.Krastiņa)
Skolas (1.posma) olimpiāde fizikā 9.-12.klasei
Koru kopmēģinājums Jēkabpilī
Valsts pārbaudījumu reģistrēšana Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā 3., 6., 9., 11., 12.klasei
 

Piektdiena, 16. janvāris

Sniega diena
Pedagogu tarifikācijas sarakstu izveide un iesniegšana novada domē
Līdz plkst. 16.00 metodisko komisiju vadītāju atskaišu par 2014./2015.mācību
gada 1.semestri iesniegšana (elektroniski: ilzeseipule@hotmail.com un izdrukas veidā (skolas kancelejā vai 203.kab.))

Interešu pulciņa „Čaklie pirkstiņi”  darbu izstāde „Gads ir balts no abiem galiem, bet pa vidu zaļš…” 2.stāva foajē
 
Tematiskā izstāde bibliotēkā „Vai Tu jau izlasīji?”
Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”
Tematiska izstāde bibliotēkā „Barikāžu laiks Latvijā”

Uzsākas konkurss “Gada dežūrklase”, “Gada virsdežurants”

Ar konkursa “Gada dežūrklase” un “Gada virsdežurants” nolikumu var iepazīties šeit

Būsim aktīvi un atbildīgi dežūrdarbam skolā!

Jānis Andersons,
skolēnu pašpārvaldes Vides ministrs
 
Labdien,  domubiedri – skolēni!
Ir sācies jaunais- 2015.gads, 2014./2015.mācību gada  2.semestris. Skolas dzīve turpinās, taču atšķirībā no citu gadu 2.semestriem ir sācies konkurss „Gada dežūrklase”un „Gada virsdežurants”.
Konkursa mērķis ir organizēt dežūrklašu darbu, lai audzinātu skolēnos nepieciešamību pēc sakārtotas, estētiskas, drošas skolas vides un veidotu atbildību par uzticēto pienākumu.
Nosaukums “Gada virsdežurants” un “Gada dežūrklase” tiek piešķirta tai klasei un virsdežurantam, kuri ir labākie pēc iegūto  punktu skaita.
Konkurs norisināsies 2015. gada 2 semestrī. Konkursa rezultāti tiks paziņoti mācību gada noslēguma pasākumā.
Vērtēšana notiek 7. – 12. klasēm (ieskaitot) katra mēneša beigās(nolikumu skatīt skolas mājas lapā www.png.edu.lv sadaļā „skolēnu pašpārvalde”).
Lai konkursa izvirzīto mērķi realizētu, būsim apzinīgi un atbildīgi, sadarbosimies ar skolotājiem, atbalstīsim viens otru, jo tas parādīs mūsu attieksmi pret vidi, kurā pavadām lielu  daļu sava laika, pierādīsim paši sev, ka mums rūp apkārt notiekošais, ka gribam jaunas pārmaiņas un labprāt tajās piedalāmies!
Taču skumji būs tad, ja daudzi vēlas pārmaiņas, bet paši ar savu līdzdalību nelabprāt piedalās.Ceru uz godprātīgu un labu sadarbību konkursa laikā!
Paldies skolas direktorei Ritai Polei par morālu un materiālu atbalstu, skolas budžetā rodot līdzekļus labākās dežurklases un virsdežuranta apbalvošanai.
Lai mums pietiek spēka, izturības,pacietības un veiksmes, realizējot šo lielisko ideju!

«Grindeks» rīko „Profesiju dienas” skolēniem

Grindex_plakats AS „Grindeks” aicina skolēnus, kuri interesējas par ķīmiju un farmāciju līdz 20. janvārim pieteikties uzņēmuma rīkotajām „Profesiju dienām”, kas notiks no 4. februāra līdz 4. martam. Šis ir jau sestais gads kopš uzņēmumā tiek realizēts šāds projekts ar mērķi veicināt jauniešu interesi par ķīmiju un karjeras iespējām farmācijas nozarē. Vairāk informācijas:  Profesiju dienas  2015

Karjeras konsultante Inese Rāviņa