Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014.gada 8.decembris – 12.decembris

Skolā dežūrē 9.b klase

 

Pirmdiena, 8. decembris

10.50 Skolēnu pašpārvaldes ministru sanāksme 215.kab.

Otrdiena, 9. decembris

12.15 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas ”Skolēnu sasniegumi” sanāksme 20. kab. (I. Ņikiforova, E.Valdberga, V. Platgalve,I. Briede, M. Kvēpa)
15.15  Klašu audzinātāju MK sanāksme 215.kab.
 

Trešdiena, 10. decembris

10.50  Konkursa „Gada klase” žūrijas komisijas un skolēnu pašpārvaldes ministru sanāksme 215.kab.
12.05 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas „Atbalsts skolēniem” sanāksme 215.kab. (A.Bērziņa,A.Čepule,I.Ozoliņa,A.Siliņa,S.Stučka,Dz.Vanaga,I.Rāviņa,I.Aleksejeva
15.15 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Mācību saturs” sanāksme 203.kab. (K.Balode, M.Bieriņa, A.Seikovska, I.Volane, J.Ozola, R.Jakovļeva)
 

Ceturtdiena, 11. decembris

12.05 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Mācīšana un mācīšanās” sanāksme 203. kab. (I.Bicāla, S.Fišmeistare, E.Freimane, V.Mičule, I.Reitere, T.Starčenko, M.Skrabutena)
14.00 Šaha pulciņa organizētais turnīrs “Baltais tornis” 1.-4.klasēm 211.kab.
IAC seminārs “Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā” Rīgā (L.Ivanova, R. Pole)
 

Piektdiena, 12. decembris

10. 50 Dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 9.b un 11.klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
13.00  12.klases skolēnu tikšanās ar Biznesa augstskolas “Turība” Jēkabpils nodaļas vadītāju Z.Skuteli 216.kab.
Aizkraukles novada sporta skolas basketbola kausa izcīņa
Ieskaišu pēdējā diena
Pašvērtējuma ziņojuma pamatjomu izvērtējumu (projekta) iesniegšana – atb. darba grupu vadītāji (I.Seipule, L.Ivanova, I.Krastiņa, R.Pole, I.Baginska)
 
1.-19.12.Akcija “Mīļo Ziemassvētku vecīti, nākošajā gadā es…” skolas bibliotēkā
1.-19.12. Tematiska izstāde bibliotēkā  “Ziemas vārti vaļā vērti…”

Studijas ārzemēs

karjeraStudēt ārzemēs ir daudzu jauniešu sapnis.
Mēs dodam ik katram iespēju šo sapni piepildīt.
Study Start jau 9 gadus piedāvā jauniešiem bezmaksas konsultācijas un plašāku informāciju par studiju iespējām Dānijā. Palīdz bez maksas noformēt dokumentus, kā arī veiksmīgi uzsākt studijas un dzīvošanu Dānijā. Studentiem ir iespēja saņemt arī Dānijas valsts stipendiju 750 EUR mēnesī.
Studijas notiek kombinējot teoriju ar praktiskiem uzdevumiem, sniedzot ne tikai teorētiskas iemaņas, bet arī iespēju pielietot teoriju praktiskos uzdevumos, risinot šī brīža aktuālās problēmsituācijas.
Uzņemšanas prasības. Stājoties Dānijas augstskolā iestājeksāmenu nav, tiek vērtēti pēc vidusskolas atzīmēm un angļu valodas testa rezultātiem.
Vērtē motivāciju, nevis atzīmes. Vislielākais uzsvars tiek likts uz jauniešu motivāciju mācīties.
Pieteikšanās. Jāiesniedz šādu dokumenti:
1. Pēdējais atzīmju izraksts no vidusskolas (liecība).
2. Angļu valodas tests.
3. Motivācijas vēstule angļu valodā.
4. On-line pieteikuma anketa.
5. Pases kopija.
Pieteikšanās termiņš. Pieteikšanās studijām notiek ziemā līdz 10 martam.
Kur pieteikties? Study Start ofisā Rīgā, Brīvības ielā 48/50. 508 kab. (Darba laiks 9:00-16:00).
Sīkāk studystart
Visus jautājumus par studijām, pieteikšanos un stipendijām Tev atbildēs mūsu konsultante Baiba: baiba@studystart.lv
Informāciju sagatavoja: karjeras konsultante Inese Rāviņa

Jauniešiem radīta iespēja iegūt profesiju bez maksas

karjeraJauniešiem, kas vēlas gada vai pusotra gada laikā apgūt arodu, no 1. decembra ir iespēja pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstītajās profesionālās izglītības programmās. Šogad projektā iesaistījušās 34 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.
Lai bez maksas iegūtu profesiju, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem, ar vismaz pamatskolas vai vidusskolas izglītību. Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau apguvuši kādu profesiju, taču kvalifikācija nevar būt iegūta pēdējā gada laikā. Jaunieši vienlaikus var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji.
Mācību laikā, atkarībā no sekmēm, jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēkņiem tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā un apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā. Tāpat prakses laikā jauniešiem tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā veselība pārbaude, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
Kopā profesionālās izglītības iestādes VIAA īstenotajā ES fondu Jauniešu garantijas otrās kārtas projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” piedāvā apgūt 63 profesijas. Topošajiem profesionāļiem ir iespēja apgūt tādus amatus kā būvtehniķis, māsas asistents, lauku īpašumu apsaimniekotājs, frizieris, pavārs, metinātājs, elektriķis u.c. Pilns programmu saraksts pieejams nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv.
Uzņemšana pusotra gada profesionālās izglītības programmās notiks no 1. decembra līdz 6. janvārim, bet pieteikumus mācībām vienu gadu ilgajās programmās profesionālās izglītības iestādes pieņems līdz 17. februārim. Mācības pusotra gada programmās sāksies 2015. gada 12. janvārī, bet viena gada programmās 2015. gada 23. februārī.
Vairāk informācijas par iesaistīšanos projektā var iegūt www.viaa.gov.lv sadaļā „VIAA īstenotie projekti”.
Papildu informācija:
Indra Garā
VIAA Profesionālās izglītības projekta departamenta
Informācijas uzskaites un analīzes nodaļas projekta vadītāja
Tālr.: 67854772
e-pasts: indra.gara@viaa.gov.lv
Informāciju sagatavoja: Pļaviņu novada ģimnāzijas karjeras konsultante Inese Rāviņa