Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ir sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

BibliotēkaIlze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā

Novembra beigās ir sācies 2.posma jeb starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu maratons, kas turpināsies līdz pat nākamā gada aprīlim. Bet, lai nokļūtu starpnovadu olimpiādē, vispirms ikvienam tās potenciālajam dalībniekam sevi jāpierāda 1.posma jeb skolas mācību priekšmetu olimpiādē. Veiksmīgākajiem 2.posmā vairumā mācību priekšmetu būs iespēja sevi apliecināt arī reģionālajās vai valsts jeb 3.posma olimpiādēs. Savukārt valsts olimpiāžu laureātiem būs iespēja piedalīties arī 2015.gadā rīkotajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Olimpiāžu mērķis ir aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi, apzināt un atbalstīt skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos skolas, starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā. Atcerēsimies, ka olimpiāžu uzdevumu saturs ir sarežģītāks par vispārējās izglītības saturu un ar augstākām prasībām attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi, tāpēc ir nepieciešams rūpīgs, pamatīgs un sistemātisks sagatavošanās darbs.

Lielāko daļu  2014./2015. mācību gadā plānoto mācību priekšmetu olimpiāžu saturu veidoun sadarbībā ar novadiem organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC), bet atsevišķu olimpiāžu saturu izstrādā un tās organizē Kokneses un Pļaviņu novadu apvienība.

Kā jau ierasts, arī šajā mācību gadā mūsu skolēniem tiek piedāvātas daudz un dažādas iespējas apliecināt sevi arī mācību priekšmetu konkursos, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.

Atgādināšu, ka pateicoties vairāku mūsu skolēnu lieliskajiem startiem aizvadītajā mācību gadā valsts līmenī, pēc Ata Kronvalda fonda veidotajiem 2013./2014. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu reitingiem mūsu skola ierindojās augstajā 35.vietā.

Cerēsim, ka arī šajā mācību gadā mūsu skolēni spēs parādīt atzīstamu sniegumu. Starti pirmajās trijās 2.posma olimpiādēs ir bijuši veiksmīgi:

Sveicam skolēnus un skolotājas ar šiem panākumiem! Lai tie dod visiem ierosmi un apņēmību turpmākiem veiksmīgiem startiem!