Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 24. novembris – 28. novembris

Skolā dežūrē 12. klase

 

Pirmdiena, 24. novembris

15.30  Karjeras izglītības pasākums „Profesiju labirints” 7.-9.klašu skolēniem Pļaviņu novada kultūras centrā
Vēstures skolotāju seminārs Aizkrauklē (I.Krastiņa)
 

Otrdiena, 25. novembris

10.50 Ekopadomes sanāksme 316.kab.
10.00 – 14.00 Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkurss ,,Ziemassvētku rotājumi” I.Gaiša Kokneses vidusskolā (D.T.Saviča, V.Cukanova, A.Lakstīgala, M.Kļaviņš)
15.15 Metodisko komisiju sanāksmes
Seminārs „Skola un ģimene” Rīgā (I.Krastiņa)
 

Trešdiena, 26. novembris

7.45 11.klašu skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 209.kab.
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasei (D.Bariņa, S.Singelmann)
15.15 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Mācību saturs” sanāksme 203.kab. (K.Balode, M.Bieriņa, A.Seikovska, I.Volane, J.Ozola, R.Jakovļeva)
Pļusas pilsētas (Krievija) delegācijas uzņemšana skolā
 

Ceturtdiena, 27. novembris

10.50 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
12.05 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas ”Mācīšana un mācīšanās” sanāksme 203. kab. (I.Bicāla, S.Fišmeistare, E.Freimane, V.Mičule, I.Reitere, T.Starčenko, M.Skrabutena)
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņas basketbolā finālsacensības
IAC seminārs “Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā” Rīgā (L.Ivanova, R. Pole)
 

Piektdiena, 28. novembris

10.00 – 12.30 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde bioloģijā, 19.kab. ( V.Grigorjeva, A.Deņisova, L.Lakstīgala, J.E.Brūniņš, E.Fedosejeva)
10. 50 Dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 12. un 9.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
10.50 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Atbalsts skolēniem” sanāksme 215.kab. (A.Bērziņa, A.Čepule, I.Ozoliņa, A.Siliņa, S.Stučka, D.Vanaga, I.Rāviņa, I.Aleksejeva)
15.20 – Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” sanāksme 102.kab.( I.Dūmiņa, I.Lazda, V.Brikmane, O.Krasutina, A.Lasmane, V.Silovs)
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference Rīgā (I.Seipule)
Adventes rotājumu gatavošana Odzienas filiālē
 
29.11. Konkursa “Teci, teci, valodiņa” fināls Rīgā (M.Lazdiņa)
30.11. Melnās kafijas vakars
24.-28.11.Tematiska izstāde bibliotēkā “Enciklopēdiju pasaulē”
9. – 12. klašu basketbola turnīrs

Mūsu jaunsargi LR bruņoto spēku parādē

jaunsargiŠogad mums – 510. vienības jaunsargiem bija iespēja piedalīties militārajā parādē par godu Latvijas 96. dzimšanas dienai 11.novembra krastmalā, Rīgā.
Jaunsardzē ik gadu trenējamies ierindas mācībā, un skolā rīkotā ierindas skate ir pilnveidojusi mūsu soļošanas prasmi, bet nekad vēl nebijām piedalījušies tik ievērojamā un tik liela mēroga pasākumā.
Gatavoties sākām jau skolēnu rudens brīvdienu laikā – no 28. līdz 31. oktobrim ierindas mācības nometnē Rēzeknē. Tur no 45 kandidātiem no 5 dažādām vienībām tika atlasīti 30 labākie soļotāji, kuriem bija tas gods doties uz parādi Rīgā. Nometnē lielāko daļu laika pavadījām uzlabojot savas soļošanas prasmes komandā, dienā nosoļojot ~ 8 stundas, jeb izmantojot gandrīz visu pieejamo dienasgaismu soļošanai.
Neiztikām arī bez dažādām problēmām. Saslimšanas dēļ šo atlasi uz parādi neizturēja Gints Kapteinis, un diemžēl viņam nācās doties mājās. Ja nebūtu šīs nelaimīgās apstākļu sakritības, mūsu vienības vecākā grupa parādē tiktu pārstāvēta pilnā sastāvā.
Brīvo laiku jautrā noskaņojumā pavadījām kopā ar citām vienībām no Neretas, Skrīveriem, Aizkraukles un Barkavas. Mums arī bija iespēja apmeklēt Rēzeknes Kultūrvēstures muzeju un nodarboties ar sportu Zemessardzes bāzes sporta zālē.
17. novembrī mēs- Artūrs Saulītis, Oļegs Krists, Igors Babaks, Juris Ernests Brūniņš, Artūrs Mizāns, Mareks Bogdanovičs, Juliāns Purvinskis un mūsu jaunsargu instruktors Imants Kravalis,devāmies uz Rīgu, lai piedalītos parādes ģenerālmēģinājumā 11.novembra krastmalā. Atmosfēra Rīgā krietni atšķīrās no nepiespiestās gaisotnes nometnē. Nonākot mūsu naktsmītnē Štāba bataljona telpās sapratām, ka esam nokļuvuši ļoti nopietnā pasākumā, kur muļķībām nav vietas, un, ka šai lietai jāpieiet ar vislielāko nopietnību. Rīgā mēs visu dienu pavadījām trenējoties soļošanā un vakarā devāmies uz mēģinājumu.
Mūsuprāt, mēģinājums bija krietni grūtāks kā pati parāde, jo laiku no 19.00-23.00 pavadījām krastmalā, lielākoties stāvot un gaidot savu mēģinājuma kārtu. Brīvā laika neatlika nemaz, jo tūlīt jau bija jādodas pie miera, lai nākamajā dienā varētu bez problēmām doties uz parādi un tur arī skaisti nosoļot.
Pati parāde izrādījās krietni vieglāka, kā mēs iedomājāmies, bet tas tāpēc, ka pirms tam bijām daudz trenējušies. Krastmalā bijām ~ 12.30 un līdz parādes sākumam vajadzēja stāvēt vien pusstundu. Cilvēku bija daudz un emocijas bija tikai un vienīgi tās labākās, jo cilvēki mūs ļoti atbalstīja. Piedaloties šajā pasākumā mums sirdīs radās lepnums par sevi, par cilvēkiem mums apkārt un par mūsu valsti – Latviju!
510.vienības jaunsargs Juris Ernests Brūniņš