Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ierindas skate Pļaviņu novada ģimnāzijā

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija

Kur zemi, lai krāšņāku rastu,

kam skaistākas dziesmas lai dzied,

kā zemi pie dzintara krasta,

kā zemi, kur ābeles zied.

 (O.Lisovska)

Mūsu sirdīs, mājās, mūsu skolā ir ienācis novembris – patriotisma mēnesis.

Kas ir patriotisms? Tā ir savas Dzimtenes, valsts, pilsētas mīlestība, kā arī darbošanās tās labā, aizstāvot to kā darbos, tā arī vārdos.

Arī Pļaviņu novada ģimnāzijā šī ir īpaša nedēļa. Klasēs tiek iedegtas sveces, skolēni un skolotāji sev pie krūtīm piesprauž Latvijas karoga lentīti, piedalās ikgadējā skolas rīkotajā pasākumā- ierindas skatē. Šogad tā  notika 11. novembrī – Lācplēša dienā.  Nodziedot Latvijas valsts himnu skolas svinīgajā pasākumā, mums bija iespēja dzirdēt un pārdomāt  Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores Ritas Poles, Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas Guntas Žildes un Gaisa spēku aviācijas bāzes štāba priekšnieka pulkvežleitnanta Jurija Pļaviņa svinīgās uzrunas. Klašu vienotība, uztraukums un  dažādas emocijas bija vērojamas visas dienas garumā,klasēm soļojot ierindas solī, dziedot izvēlēto dziesmu.

Ierindas skati  vērtēja žūrijas komisija: Zemessardzes 55. kājnieku bataljona operatīvās daļas priekšnieks kapteinis Andris Purvinskis, Zemessardzes 55.kājnieku bataljona 2.kājnieku rotas virsseržants Jevgenijs Jakovļevs, Gaisa spēku aviācijas bāzes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Jurijs Pļaviņš,Gaisa spēku aviācijas bāzes virsseržante Svetlana Pļaviņa,1.kājnieku rotas virsseržants seržants Artis Ošiņš, Jaunsargu instruktors virsleitnants Imants Kravalis, Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde, Klintaines pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Dzirnas” dalībniece Kristīne Rulle.

Ierindas skates noslēgumā , nododot svinīgo solījumu,  un,  skandējot devīzi “Augsim Latvijai!” mūsu skolas jaunsargu rindas papildinājās ar jauniem dalībniekiem.

Lūk ierindas skates rezultāti!

5.-8. klašu grupā:

1.vieta (49 punkti) – 7.a klase

2.vieta (46 punkti) -7.b klase

3.vieta (45 punkti) – 8.a klase

9.-12. klašu grupā: 

1.vieta (57 punkti) – 9.b klase

2.vieta(56 punkti) – 10.klase

3. vieta ar 55 punktiem – 11 klasei

Liels paldies klasēm par piedalīšanos,  visiem klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu un sapratni, Jaunsargu instruktoram virsleitnantam Imantam Kravalim par sadarbību un  paldies žūrijai, kura mūs vērtēja! Ierindas skate ir pagājusi,  ieteikumus esam saņēmuši – lai mums visiem veiksme turpmākajās ierindas skatēs! Tikai kopā esot, mēs varam uzcelt stipru Latviju. Atbalstīsim viens otru!  Sirsnīgs paldies visiem , kas šajās nozīmīgajās dienās vēl Latvijai labu, kas tic Latvijas izaugsmei un nākotnei!

Skolas preses ministrija

Pateicības raksti skolas darbiniekiem

2014.gada 14.novembrī svinīgajā pasākumā skolas darbiniekiem tika pasniegti pateicības raksti. Ar rīkojumu par pateicības rakstu piešķiršanu var iepazīties šeit

Darba plāns 2014.gada 19. novembris – 22. novembris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 17. novembris

Brīvdiena, darba diena pārcelta uz sestdienu, 22. novembri
 

Otrdiena, 18. novembris

LR proklamēšanas 96. gadadiena
 

Trešdiena, 19. novembris

7.45  11. klašu skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 209. kab.
10.50  Pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215. kab.
Vides ministrijas sanāksme 312.kab.
15.20 Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanas darba grupas „Skolas resursi” sanāksme 102.kab. (R.Pole, G.Balodis, J.Eiduks, I.Luksa, G.Mozga, V.Miķelsone, V.Zdanovska)
15.00 – 17.00 Praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām darbā ar „Microsoft Office” 19., 20. kab.
5.-12. klašu skolēnu konkursa „Cits eksperiments” darbu iesniegšana 215. kab.

Ceturtdiena, 20. novembris

10.50 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Atbalsts skolēniem” sanāksme 215.kab. (A.Bērziņa, A.Čepule, I.Ozoliņa, A.Siliņa, S.Stučka, Dz.Vanaga, I.Rāviņa, I.Aleksejeva)
12.05  Metodiskās padomes sanāksme 201.kab.
15.00-17.00  Praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām darbā ar „Microsoft Office” 19.,20.kab.
Stāstnieku konkursa ”Teci, teci, valodiņa” Piedaugavas pusfināls Aizkrauklē
(R.Ruciņš-Vējiņš, M.Lazdiņa, S.Stučka)
Vizuālās mākslas skolotāju kursi Rīgā (Ž.Malašenoka)

Piektdiena, 21. novembris

10.50  Konkursa “Gada klase” žūrijas komisijas sanāksme 309. kab.
10.50 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas ”Skolēnu sasniegumi” sanāksme 20. kab. (I. Ņikiforova, E.Valdberga, V. Platgalve, L.Ivanova, I. Briede, M. Kvēpa)
12.05 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Mācību saturs” sanāksme 203.kab. (K.Balode,M.Bieriņa,A.Seikovska,I.Volane,J.Ozola,R.Jakovļeva)
14.30 – 16.00  Biedrības “Patvērums “Droša māja”” nodarbība 9. – 12. klasēm par cilvēktirdzniecības jautājumiem (svinību zālē)
Kursi „Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un konsultēšana skolēnu izziņas aktivitātes veicināšanai mācību procesa īstenošanā” Jelgavā (I.Luksa)

Sestdiena, 22. novembris

(notiek pirmdienas mācību stundas)

10. 50 dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 12. un 9.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.05 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas ”Mācīšana un mācīšanās” sanāksme 203. kab. (I.Bicāla, S.Fišmeistare, E.Freimane, V.Mičule, I.Reitere, T.Starčenko, M.Skrabutena)
Kursi „Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un konsultēšana skolēnu izziņas aktivitātes veicināšanai mācību procesa īstenošanā” Jelgavā (I.Luksa)

23.11.Minihandbola turnīrs Salaspilī – atb. V. Brikmane
Tematiska izstāde bibliotēkā “Latvijas zīmes, raksti un cilvēki”
9. – 12. klašu basketbola turnīrs –atb. V. Brikmane

Labie darbi

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija

Pļaviņu novada ģimnāzijas

LABIE DARBI

Aicinām ikvienu klasi aktīvi iesaistītes

Labo darbu veikšanā!

Padarīsim mūsu ikdienu interesantāku, labsirdīgāku, iepriecināsimsevi un  citus!

Vizuālu pierādījumu (fotogrāfiju, kolāžu u.c.) klašu vecākie (sākumskolā – skolotāji vai klašu vecākie) iesūta līdz nākošā mēneša 3. datumam uz e-pastu pngpasparvalde@gmail.com.

Mēnesis

Tēma

Piemērs

Novembris

Latvijas dzimšanas diena

Apkopt Brīvības cīņās kritušo atdusas vietas, piedalīties konkursos, kas saistīti ar Latvijas dzimšanas dienu, u.c.

Decembris

Ziemassvētki – gaidīšanas laiks

Ziemassvētku kartiņu veidošana, ko vēlāk ziedot labdarībai, pašgatavotu dāvanu dāvināšana, u.c.

Janvāris

Ienesīsim siltumu sevī

Sveču liešana, šaļļu, cepuru adīšana un ziedošana labdarībai, kopīgi tējas vakari, u.c.

Februāris

Zvaigznes visapkārt

Veidosim dekorus zvaigžņu formā, ar ko dekorēsim skolu, u.c.

Marts

Klašu sadraudzība

Kopīgi klases vakari, ekskursijas, pārgājieni, u.c.

Aprīlis

Spodrība un tīrība

Sakopta, uzposta klase, sakoptas vietas apkārtnē, u.c.

Maijs

Daba zied, ziedam arī mēs

Pavasaris uzzied skolas logos, uz palodzēm u.c.