Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014.gada 10.novembris – 14.novembris

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena,10.novembris

1.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde vācu valodā 10.-11.klasēm 207.kab.(vada I.Seipule)
13.00  Mārtiņdienas pasākums 1.-4.klasēm (svinību zālē)
Mārtiņdienas ekotirdziņš Odzienas filiālē
 

Otrdiena,11.novembris LĀČPLĒŠA DIENA

8.30  Audzināšanas stunda veltīta Lāčplēša dienai
9.20 – 14.00  Ierindas skate
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
15.00 – 17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.
17.15 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens
Svecīšu aizdegšana pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām Vietalvas kapos Skolas filiālē Odzienā
 

Trešdiena,12.novembris

7.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde bioloģijā 9.-12.klasēm 201.kab.(vada E.Valdberga)
15.00 – 17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.
Patriotisko dziesmu konkurss „Daugav’s abas malas” Skolas filiālē Odzienā
 

Ceturtdiena,13.novembris

10.50 Ekopadomes sanāksme 316.kab.
16.00-18.00 Vecāku individuālās tikšanās ar skolotājiem
Ķīmijas MA skolotāju sanāksme Rīgā (I.Briede)
Zīmējumu izstāde Skolas filiālē Odzienā
 

Piektdiena,14.novembris

1.mācību stundas laikā  pasākums “Jo savu skaistāko zemi dievs ir atdevis mums…” veltīts LR proklamēšanas 96.gadadienai ( sporta zālē)
10.50 – Dežūru pieņemšana-nodošana 312.kab. (piedalās 7.b un 12. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā” noslēguma pasākums Rīgā ( I.Skrabutena, I.Krastiņa)
LR 96.gadadienai veltīts pasākums “Es mīlu tevi, Latvija!” Skolas filiālē Odzienā
 
Tematiska izstāde bibliotēkā “Latvijas zīmes, raksti un cilvēki”
9.-12.klašu basketbola turnīrs