Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014.gada 20.oktobris – 24. oktobris

Skolā dežūrē 8.b klase

 

Pirmdiena, 20.oktobris
10.50 Ekopadomes sanāksme 316.kab.
Latviešu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V.Rulle)

Otrdiena, 21.oktobris
10.00  Administrācijas sanāksme – 109.kab.
10.50 Vides ministrijas sanāksme 312.kab.
Kultūras ministrijas sanāksme 215.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Skolu bibliotekāru kursi Rīgā (A.Bērziņa, S.Stučka)
Jaunsardzes ekskursija uz Latvijas Gaisa spēku atbalsta bāzi Lielvārdē (I.Kravalis)
Matemātikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā(I.Ņikiforova)

Trešdiena, 22.oktobris
10.50. Skolēnu pašpārvaldes 5.-12.klašu parlamenta deputātu sanāksme 215.kab.
5. mācību stundas laikā skolas(1.posms) olimpiāde latviešu valodā 6.klasei 312.kab.
Skolas(1.posms) olimpiāde latviešu valodā 5.klasei

Ceturtdiena, 23.oktobris
13.00 Didža Rijnieka koncerts „Tas man patīk” 1.- 4.klašu skolēniem (svinību zālē)
13.30 Vecāku kopsapulce skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 24.oktobris
9.00-10.00 Laikraksta „Diena” organizētais konkurss „Kas notiek?” 9.klašu skolēniem.9.a (215.kab.vada.I.Krastiņa),9.b (201.kab.vada I.Seipule)
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 8.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
13.00 –17.30 metodiska nodarbība skolotājiem par aktuālo IT izmantošanā mācību procesā, vada Microsoft Latvia Izglītības programmu vadītāja Anita Zorgenfreija, 201.kab.
Kustības „Draudzīga skola” reģionālais forums Rīgā (Dz.Vanaga, D.Bariņa, A.Hermanis)
Olimpiskās Dienas 2014 noslēguma pasākums Rīgā (J.Eiduks)
Ekostūrīšu izvērtēšana (L.Krūmiņa)
„Baltijas ceļa stāstu” iesniegšana (I.Krastiņa)
Krievu valodas skolotāju MA seminārs Rīgā (R.Jakovļeva)
12.50 Klašu starpsemestra noslēguma pasākums skolas filiālē Odzienā

Tematiska izstāde „Jaunākais bibliotēkā”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu