Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Vecāku kopsapulce Pļaviņu novada ģimnāzijā

Capture

Arī rudenī notiek brīnumi…

rudens2014./2015.mācību gadā 1.a klasē savu pirmo darba mēnesi audzinātājas Ingas Baginskas gādībā ir nostrādājuši 8 zēni un 9 meitenes, bet 1.b klasē audzinātājas Sandras Fišmeistares aprūpēti darbojās 8 meitenes un 9 zēni.

Ir sperti tikai pirmie soļi Zinību kalnā, bet apgūts jau tik daudz! Protams, bērni to nevarētu izdarīt, ja nebūtu pieredzes bagātas audzinātājas, taču lieli palīgi un atbalstītāji ir bērnu vecāki. Katrs rīts viņiem sākas ar sava mazā skolnieka atvešanu uz skolu, sarunu ar klases audzinātāju, un, protams, kā tad bez laba vēlējumiem savai atvasei!

Septembra mēnesī mazie pirmklasnieki ne tikai pierādīja spējas alfabēta un skaitļu rindu apgūšanā, bet kopīgi ar saviem vecākiem dāvājuši mums patiesu rudens prieku. Skolas foajē varam aplūkot brīnišķīgu izstādi, kurā grūti izvēlēties skaistāko eksponātu, jo visi darbiņi ir radīti ar mīlestību. Ikvienā no tiem ir ielikts vecāku un bērnu sirds siltums, darba mīlestība un fantāzijas lidojums!

Paldies 1.a un 1.b klases vecākiem, skolēniem un audzinātājām par čaklu darbu vasarā sarūpējot dabas veltes, kā arī  radošu izdomu!

Direktores vietniece audzināšanas darbā I.Krastiņa