Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 6. oktobris – 10. oktobris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 6. oktobris

10.00 – Administrācijas sanāksme

Otrdiena, 7. oktobris
10.50 – Ekopadomes sanāksme 316.kab.
15.15 – Klases audzinātāju MK 215.kab.
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.
Seminārs “Lietvedības un arhīva kārtošana ES fondu projektos” (R. Pole, S. Bērziņa)
 
Trešdiena, 8. oktobris
10.50 – 5.-12.klašu vecāko sanāksme 215.kab.
5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.
5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 214.kab.
5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
14.00 – Velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas eksāmens 4.a,b klašu skolēniem 215.kab.
15.15 – Velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas eksāmens 5. – 9. kl. skolēniem
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20. kab.
 
Ceturtdiena, 9. oktobris
10.50 – Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
15.00 – 17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20. kab.
Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Tallinā (I.Seipule)
 
Piektdiena, 10. oktobris
10.50 – Dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 11. un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Tallinā (I.Seipule)
Ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (I.Ozoliņa)
 
06.-10.10. Skolas bibliotēkā lasīšanas veicināšanas pasākumi sākumskolai „Mana pirmā bibliotēka”

Sveiciens Skolotāju dienā!

sveiciens