Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014.gada 29.septembris – 03. oktobris

Pirmdiena, 29.septembris
12.50 – 13.30 1.-4.klašu skolēnu tikšanās ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori E.Kārkliņu (svinību zālē)

Otrdiena, 30.septembris
10.00 Administrācijas sanāksme
15.15. Metodisko komisiju sanāksmes
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.
Klašu vizītkaršu iesūtīšanas pēdējā diena skolas mājaslapai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Gala atskaites ziņojuma iesniegšana VIAA par skolā realizēto ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projektu „Media as Challenge and as Possibility”
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 2.sanāksme Rīgā (I.Krastiņa)

Trešdiena, 1.oktobris
Ekoskolu apbalvošanas pasākums Rīgā ( S.Stučka, L.Krūmiņa, R.Vanaga)
10.50 – Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.

Ceturtdiena, 2.oktobris
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības rudens krosā Jaujās
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.

Piektdiena, 3.oktobris
Skolēnu pašpārvaldes diena
10.50 – Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 11. un 10.klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

Skolas bibliotēkā izstāde „Dzeja pievelk!”

Pļaviņu novada ģimnāzijas 2014. gada absolventu gaitas

1_1Ir pagājis mēnesis… kopš lietaina 24. augusta rīta, kad pienākošajās īsziņās izskanēja jautājums: „Skolotāj, vai pasākums notiks?” Bažīgi lūkojoties debesīs, jautātāji tika mierināti, ka pēcpusdienā debesis skaidrosies, bet, ja arī ne, mums taču ir skolas izlaidumā dāvātie lietussargi. Bet dabas spēki bija labvēlīgi, un plkst. 13.00 pie „Liepkalnu maiznīcas” pulcējās Pļaviņu novada ģimnāzijas 2013./ 2014. mācību gada konkursa „Gada klase” titula ieguvēji- 12. klase. Balvu- 300 eiro tika nolemts izmantot braucienam uz Staburagu ar vikingu laivu „Lāčplēsis”. Lai sasniegtu galamērķi , ekskursiju atbalstīja SIA „Mežmalas”, tāpēc liels paldies Arvīdam Apfelbaumam par atsaucību. Kapteiņa Māra vadībā laiva slīdēja pa mierīgo Daugavas ūdeni, un skatam pavērās skaisti krastu atsegumi. Pēc stundas brauciena , laiku vadot jaukās sarunās, ekskursanti piestāja pie Daugavas stāvkrasta, lai dotos uz vietu, kur agrāk slējās teiksmām apvītā Staburaga klints. Daudziem tas bija jaunatklājums. Galvenais brauciena mērķis bija satikties un parunāt par to, kā ir veicies, stājoties izvēlētajās augstskolās un koledžās. Šobrīd jau visi jaunieši ir nogaršojuši no Lielās dzīves un kārotās brīvības rieciena. Ikdienas ritējums ir iegūlis sliedēs, bet lielākais gandarījums ir par to, ka visi 22 pagājušā gada divpadsmitie atraduši savām interesēm atbilstošu virzienu un turpina izglītoties. Viktorija Pavļiva nolēmusi kļūt par sociālo pedagogu un mācās Rēzeknes augstskolā. Par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju Rīgas Pedagoģijas un vadības ausgtskolas Jēkabpils filiālē mācās Egita Lazdiņa. Ar pedagoģiju nedaudz saistīta ir arī Deina Kaņepēja izvēle, jo viņš apgūst vecākā riteņbraukšanas trenera un sporta vadītāja profesiju Latvijas Sporta akadēmijā. Šajā augstskolā studē arī Katrīna Bērziņa, viņa ir izvēlējusies kļūt par fizioterapeiti. Rīgas Stradiņa Universitātes piedāvājumu izmanto Līga Āboliņa un mācās Valsts pārvaldību un politiku. Lelde Maškova un Ieva Belostocka iestājušās Rīgas Medicīnas koledžā. Ieva mācās par zobārsta māsu, bet Lelde – par zobārsta asistentu. Arī Ravika Priedes izvēle saistīta ar medicīnu, viņš savas gaitas turpina Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā un apgūst radiologa asistenta amata gudrības. Skaitliski visvairāk mūsu iepriekšējā mācību gada skolas absolventu ir saņēmusi Rīgas Tehniskā universitāte. Nauris Balodis izvēlējies mācīties programmā „Automātika un datortehnika”, Imants Melderis apgūst Datorvadības un datorzinātnes gudrības, Elvijs Gravāns ir nolēmis izzināt Muitas un nodokļu administrēšanas nianses, bet Dagnija Kiseļeva nolēmusi iegūt bakalaura grādu programmā „Uzņēmējdarbības loģistika”. Guna Pujāte un Laura Kalniņa ir nolēmušas savu dzīvi saistīt ar tulka profesiju un ir Ekonomikas un kultūras augstskolas studentes. Šajā mācību iestādē mācās arī Liene Meldere, bet viņa apgūst Izklaides un atpūtas industrijas vadību, mācās par kultūras menedžeri. Uz Jelgavu ceļu mēro Mārtiņš Mironovs, jo viņa izvēlētā specialitāte – mežinženieris ir apgūstama Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bet Kaspars Lotuhovs šajā augstskolā mācās, lai iegūtu bakalaura grādu pārtikas zinātnē. Savu sapni par mācībām Latvijas Jūras akadēmijā īsteno Annija Āboliņa un apgūst Ostu un kuģošanas vadītāja un administrēšanas zinības. Valsts policijas koledžas audzēkņu rindas ir papildinājusi Anda Mizāne un kļūs par policisti. Pauls Krastiņš ir devies uz Valsts Robežsardzes koledžu Rēzeknē un apgūst visu, kas saistīts ar robežsarga darbu. Savu dzīvi ar kareivja profesiju ir nolēmis saistīt Artūrs Kalvišs un Dins Arbeiters. Paldies visiem kolēģiem par profesionālo un personīgo ieguldījumu stundās un ārpus tām, jo mūsu skola ir devusi labu ceļamaizi. Šie jaunieši izvēlējušies grūtāko ceļu – turpināt mācības. Studentiem neklājas viegli, un jau pēc mēneša viņi ir novērtējuši skolas laika labo un salīdzinoši vieglo dzīvi. Ir prieks, ka joprojām skola ir tā vieta, kur skolotājs tiek uztverts par draugu, padomdevēju. Tāpat kā citi skolas absolventi, arī manējie paliks atmiņā ar dzīvesprieku, ar raksturu dažādību, ar pozitīvo attieksmi, ar centību, ar cieņu un draudzību, ar vēlmi būt labākajiem. Paldies vecākiem par sadarbību un atbalstu, lai pietiek spēka saviem bērniem palīdzēt izplest spārnus un ļaut lidot! Lai veiksme ir sabiedrotā mums visiem!

Skolotāja, audzinātāja Silga Stučka