Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 22.-26.septembris

Skolā dežūrē 9.b klase

Drošības nedēļa

Pirmdiena, 22.septembris
10.50 – skolēnu pašpārvaldes skolotāju konsultantu sanāksme 215.kab.

Otrdiena, 23.septembris
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 – skolotāju sanāksme 201.kab.
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.

Trešdiena, 24.septembris
10.50 – Ekopadomes sanāksme 316.kab.
10.50 – Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.

Ceturtdiena, 25.septembris
VISC seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā Rīgā ( I.Krastiņa)
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.

Piektdiena, 26.septembris
Olimpiskā diena 2014
9.20 – Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 9.b. un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

Skolas bibliotēkā izstāde „Dzeja pievelk!”