Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 15. – 19. septembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 15.septembris
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena

Otrdiena, 16.septembris
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Skolas kross
Ekopadomes sanāksme 316.kab.
Seminārs filozofijas un kulturoloģijas skolotājiem Rīgā (M.Skrabutena)
Tautas deju kolektīvu vadītāju Deju svētku repertuāra precizēšanas seminārs Rīgā (I.Reitere, G.Jasinaite)

Trešdiena, 17.septembris
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesūtīšanas (elektroniski – direktora vietniecei I. Seipulei) pēdējā diena

Ceturtdiena, 18.septembris
Latvijas Olimpiskās dienas 2014 seminārs Rīgā ( J.Eiduks)
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena (elektroniski – I.Seipulei) – atb. attiecīgie mācību priekšmetu skolotāji:
• skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā – individuāla atbalsta pasākumu plāns attiecīgā mācību priekšmeta turpmākai sekmīgai apguvei;
• skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu – individuālu atbalsta pasākumu plāns mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai.

Piektdiena, 19.septembris
Dzejas diena – Odzienas filiālē
10.50 – Dežūru pieņemšana- nodošana 312.kab.(piedalās 9.a un 9.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
18.00 10.klases iesvētību nedēļas noslēguma pasākums (svinību zāle)

15.-19.09. Rudens ziedu kompozīciju izstāde Odzienas filiālē
17.-19.09. 10.klases iesvētību nedēļa