Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 09. – 12. septembris

Skolā dežūrē 12.klase

Pirmdiena, 8.septembris

 

Otrdiena, 9.septembris
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Interešu izglītības skolēnu sarakstu elektroniskās iesūtīšanas ( direktora vietniecei I.Krastiņai un skolas kancelejā) pēdējā diena

Trešdiena, 10.septembris
10.50 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 215.kab.
10.50 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.
10.50 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
10.50 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
10.50 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 214.kab.
10.50 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
Mācību tematisko plānu elektroniskās iesūtīšanas (direktores vietniecēm I.Seipulei vai
I.Dūmiņai) un atbilstoši aizpildīto titullapu par 2014./2015.m.g. iesniegšanas ( skolas kancelejā)
pēdējā diena

Ceturtdiena, 11.septembris
Mūzikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā ( A.Siliņa)

Piektdiena, 12.septembris
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 12. un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
15.30 Latvijas Bērnu fonda pasākums Pļaviņu novada daudzbērnu ģimenēm ( svinību zālē) atb. I.Krastiņa
„Baltijas ceļa stunda” – pasākums veltīts Baltijas ceļa 25.gadadienas atcerei – Odzienas filiālē (E.Freimane, I.Dūmiņa)