Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 20. jūnijs

Pirmdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti – atb.klašu audzinātāji, māc.priekšmetu skolotāji
CE labošana (I.Ņikiforova)
12.00 9.klašu skolēnu, klašu audzinātāju un administrācijas tikšanās 211.kab.
13.00 Skolotāju sanāksme par skolas attīstības plāna veidošanu 201.kab.
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
 
Otrdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti – atb.klašu audzinātāji, māc.priekšmetu skolotāji
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Ņikiforova)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
510. jaunsargu vienības dienas nometne
 
Trešdiena, 4.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Ņikiforova, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
510. jaunsargu vienības dienas nometne
 
Ceturtdiena, 5. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
510. jaunsargu vienības dienas nometne
Metodiskās padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils Vienības pamatskolu
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Piektdiena, 6. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Eksāmens matemātikā 9.klasei
10.00 Informatīvs seminārs pedagogiem par audzināšanas darba aktualitātēm 2014./2015.m.g. un interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipiem 2014./2015.m.g. svinību zālē  (vada VISC Interešu izglītības un audzināšanas departamenta vadītāja A.Aukšmuksta)
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Pirmdiena, 9.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
CE vācu valodā labošana (I.Seipule)
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Otrdiena, 10. jūnijs
Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 9.klasei
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
Līdz plkst. 14.00 Pedagoga pašvērtējuma/atskaites iesniegšana (elektroniski I.Seipulei, L.Ivanovai) un izdrukas veidā (kancelejā))
Līdz plkst. 14.00 atbalsta personāla darba analīzes – atskaites iesniegšana 20.kab.
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Trešdiena, 11.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
12.00 ES Comenius projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Ceturtdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
10.00 Lekcija-nodarbība skolas darbiniekiem par rīcību smagos nelaimes gadījumos svinību zālē (piedalās visi pedagogi un visi tehniskie darbinieki)
MK vadītāju atskaišu par 2013./2014.mācību gadu iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski un izdrukas veidā I.Seipulei)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Piektdiena, 13. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
17.00 Izlaidums 9.klasēm
20.30 Izlaidums 9.klasēm skolas filiālē Odzienā
 
Pirmdiena, 16.jūnijs
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde „Skolas gada darba rezultātu izvērtēšana” 201.kab.
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Otrdiena, 17. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Trešdiena, 18.jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Ceturtdiena, 19. jūnijs
 
Piektdiena, 20. jūnijs
19.00 Izlaidums 12.klasei
 
30.05. – 11.06. Vērtējumu sekmju izrakstiem sagatavošana un sakārtošana – atb. 9.un12.kl.audz., eksāmenu darbu labotāji, S.Bērziņa
 
Līdz 1.07. interešu izglītības programmu iesniegšana 2014./2015.m.g. skolas kancelejā

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu