Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 26. – 30.maijs

Skolā dežūrē 6.ab klases

Pirmdiena, 26. maijs
Valsts pārbaudes darbs informātikā 11.klasei
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Mazo pētnieku eksperimenti 118.kab.
Mācību ekskursija 1.a klasei

Otrdiena, 27. maijs
Valsts pārbaudes darbs vēsturē 12.klasei
8.30 – 10.00 1.-4.klašu skolēnu instruēšana par elektrodrošību svinību zālē
10.10 – 12.00 5.-7.klašu skolēnu instruēšana par elektrodrošību svinību zālē
15.15. Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā 2003.g. dzimušajiem un jaunākiem
Seminārs novadu/pilsētu tautas deju kolektīvu vadītājiem (L.Miezīte)

Trešdiena, 28. maijs
Valsts pārbaudes darbs svešvalodā 9.klasēm
Līdz plkst.15.00 vērtējumu izlikšana 1.-8., 10.-11. klašu skolēniem
10.00 Pavasara svētki sākumskolā
15.15 Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē 201.kab.
13.00 Skolas filiāles Odzienā skolēnu instruēšana par elektrodrošību

Ceturtdiena, 29.maijs
Valsts pārbaudes darbs bioloģijā 12.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā
8.30 – 9.50 8.-12.klašu skolēnu instruēšana par elektrodrošību svinību zālē
10.00 Sporta diena
14.00 Konkursa “Gada klase” darba grupas sanāksme 201.kab.
10.10 – 12.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā, tikšanās ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektori, kapteini Egiju Kārkliņu. ( lekcijas – „Bērnu personīgā drošība un aizsardzība.”, „Drošība internetā,” „Vardarbība un savstarpējās attiecības.” / profilaktiskais darbs ar mērķi novērst noziedzīgus nodarījumus nepilngadīgo vidū ).
Mācību ekskursijas 5.ab klasēm

Piektdiena, 30. maijs
9.00 Mācību gada noslēguma pasākums skolas iekšpagalmā (sliktos laikapstākļos – sporta zālē)
9.50 – 10.50 Klases audzināšanas stunda
11.00 Konkursa “Dziedošā klase” fināls svinību zālē
Mācību gada noslēguma pasākums skolas filiālē Odzienā