Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 12. – 16.maijs

Skolā dežūrē 7.a klase

 

Pirmdiena, 12. maijs

14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 13. maijs

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 6.klasēm
15.15 PP par mācību literatūras apstiprināšanu un darbs pie skolas attīstības plāna izstrādes 201.kab.
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā 1995.-1996., 1997.-1998.g. dzimušajiem
 

Trešdiena, 14. maijs

10.50 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
13.00 Valmieras stikla pūtēju priekšnesumi sākumskolas skolēniem svinību zālē
Valmieras stikla pūtēju priekšnesumi skolas filiālē Odzienā
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju seminārs, Rīgā (I.Volane)
 

Ceturtdiena, 15.maijs

8.30 Filma “Ekskursante” skolas svinību zālē
Vērtējumu izlikšanas pēdējā diena 9. un 12. klašu skolēniem
 

Piektdiena, 16. maijs

10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.a un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.10 Zvana svētki 9., 12.klašu skolēniem svinību zālē
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju programmas modelēšanas koncerts Rīgā (L.Miezīte)
 
 
Līdz 19.05. pieteikšanās eksāmenam velosipēdu vadīšanas apliecības iegūšanai 20.kab., pie sk.L.Ivanovas (pieteikties var jebkurš interesents, kuram 2014.gada 21.maijā būs pilni 10 gadi vai vairāk, līdzi jāņem viena 3×4 fotogrāfija)