Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ekodiena Pļaviņu novada ģimnāzijā

ekoskolaŠī gada 30.aprīlī mūsu skolā bija Ekodiena, kuras ietvaros tika organizēts Ekoskrējiens – orientēšanās un svinīga Ekoskolu Zaļā karoga pacelšana.
Ekodienas pirmajā daļā – Ekoskrējienā piedalījās visu klašu kolektīvi un to audzinātājas. Klašu kolektīviem un to audzinātājiem bija iespēja apzināt savas pilsētas, savas skolas teritoriju, meklējot dažādus fotopunktus, kā arī bija iespēja sevi pierādīt 5 dažādās papildus aktivitātēs: ekopuzles likšanā uz laiku, ekotēju noteikšanā, zaļā boulinga spēlēšanā, ekodomino likšanā un atkritumu šķirošanā.
Savukārt, Ekodienas otrajā daļā – svinīgā Ekoskolu Zaļā karoga pacelšanā, piedalījās gan skolas skolēni, gan skolotāji, gan darbinieki. Savas uzrunas teica Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde, bijusī Ekoskolas koordinatore Armanda Lasmane un skolas direktore Rita Pole.
Noslēgumā paziņoti Ekoskrējiena rezultāti:
1.-4.klašu grupā:
1.vietu ieguva 4.b klase (45,5 punkti)
2.vietu ieguva 2.b klase (44 punkti)
3.vietu ieguva 1.a klase ( 41 punkts).
5.-12.klašu grupā:
1.vietu ieguva 11.klase (92 punkti)
2.vietu ieguva 8.a klase ( 76 punkti)
3. vietu ieguva 9.a klase (74 punkti).
Svinīgajā pasākuma noslēgumā viss skolas kolektīvs un ciemiņi dziedāja skolas himnu.
Liels paldies tām komandām, kuras īpaši bija padomājušas par savas komandas noformējumu!

Gints Kapteinis, Ekoskolas dalībnieks

Meža stādīšana 24.aprīlī

ekoskola2014.gada 24.aprīlī, turpinot 2012. gadā aizsākto tradīciju – meža stādīšanu, Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.a, 7.b, 8.a un 8.b klases skolēni, kā arī skolotāji Armanda Lasmane un Linda Miezīte devās stādīt priežu mežu „Cigoriņkalnā”. Kopā talkā piedalījās 28 dalībnieki.
Priežu stādiņus stādījām mežu platībās, ko apsaimnieko A/S „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses meža iecirknis. Stādīšanas vietas mums ierādījā ļoti atsaucīgs cilvēks, Kokneses meža iecirkņa vadītājs, Jānis Zvaigzne un līdz ar viņu talkā piedalījās Kokneses meža ierikņa meistars Mārtiņš Freimanis.
Talkas dienā tika iestādīts 1,3 ha meža. Pēc čaklas stādīšanas varējām pasēdēt pie ugunskura un vēlāk katrs saņēma nelielas piemiņas veltes, ko bija sarūpējis uzņēmums A/S „Latvijas valsts meži”.
Liels paldies visiem talciniekiem par čaklo strādāšanu un labājām domām stādot mežu, viņu skolotājiem, kā arī Kokneses meža iecirkņa vadītājam Jānim Zvaigznem par atsaucību un iespēju iedalīties šī meža stādīšanā! Paldies skolas direktorei Ritai Polei par atsaucību transporta sagādāšanā!

Rūta Vanaga, Ekoskolas dalībniece