Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 7. – 11.aprīlis

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 7. aprīlis
10.50 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 20.kab.
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 8. aprīlis
15.15 Konkursa “Gada klase” darba grupas sanāksme 201.kab.
15.15 Comenius projekta darba grupas sanāksme 104.kab.
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu jaukto koru konkursa 2.kārta Jēkabpilī
Seminārs novadu audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (L.Ivanova)

Trešdiena, 9. aprīlis
10.50 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
Starpnovadu matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem Koknesē
15.15. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 312.kab.

Ceturtdiena, 10. aprīlis
5.,6.mācību stundas laikā lekcija 5.-7.klašu zēniem 201.kab.
Vecāku diena skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 11. aprīlis
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.b. un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.00 Konkurss “Vai esi gudrāks par sākumskolēnu” 5.-8.klasēm svinību zālē
Reģionālā angļu valodas olimpiāde 9.klašu skolēniem

1.-11.04. Skolas florbola turnīrs 5.-12.klasēm
2.-12.04. 1.-12.klašu kolektīvi veido Lieldienu dekoru – Lieldienu olu
2.-17.04. Konkurss “Katram sava tautasdziesma” 1.-12.kl.