Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 31.marts – 4.aprīlis

Skolā dežūrē 7.a klase

 

Pirmdiena, 31. marts

14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
 

Otrdiena, 1. aprīlis

15.15 Sanāksme 10., 11., 12.klašu audzinātājiem 20.kab.
 

Trešdiena, 2. aprīlis

Starpnovadu  latviešu valodas olimpiāde 4. klašu skolēniem Koknesē
Dalība LIVA konferencē Rīgā (R.Pole)
 

Ceturtdiena, 3. aprīlis

Skatuves runas konkursa reģionālā kārta Jēkabpilī (E.Kaņepēja)
Reģionālā vācu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem Koknesē
 

Piektdiena, 4. aprīlis

Latviešu valodas un literatūras Valsts olimpiāde 8.un 9.kl. skolēniem
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.b. un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
 
 
29.03. – 3.04. Partnerskolu sanāksme Konjā (Turcijā) ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros(I.Seipule, S.Stučka, I.Ozoliņa, V.Mičule, Z.Čipāne, L.Krūmiņa, M.Smilgājs, G,Kapteinis)

1.-11.04. Skolas florbola turnīrs 5.-12.klasēm

Mazais šahists – 2014

Šahs, Pļaviņu novada ģimnāzija26. martā notika šaha sacensības sākumskolas skolēniem. Tajās piedalījās 7 dalībnieki. Domāšanas laiks vienai partijai bija 10 minūtes.
Spraigā cīņā 1. vietu izcīnīja Linards Lukss (2.b) 2. vieta – Raivo Kaņepējam (2.b), bet 3. vietu ieguva Elīza Luksa( 4.b)
Paldies par piedalīšanos Raineram Pakeram (1.a), Markusam Marcinkevičam(1.a),Reinim Hāzem (1.a) un Vilmāram Apolonam(3.b)
Mīliet šahu, un jūs pilnveidosiet sevi, kā arī atradīsiet uzticamu draugu ilgiem gadiem.
Uz tikšanos nākamajās sacensībās!

Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja