Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 24.marts – 28.marts

Skolā dežūrē 8.b klase
12. klašu skolēnu brīvlaiks

Pirmdiena, 24. marts
13.00 Sākumskolas ekpadomes sēde 101.kab.
15.15 5.-12.klašu ekopadomes sēde 312.kab.
Līdz dienas beigām 5.-12.klašu vecākajiem iesūtīt elektroniski (e-klasē) skolēnu pašpārvaldes prezidentam (P.Krastiņam) atskaiti par klases pašpārvaldes nodaļu paveikto 1.semstrī un janvāra un februāra mēnesī.
E-Twinning kursi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā

Otrdiena, 25. marts
12.05. Comenius projekta darba grupas sanāksme 104.kab.
15.15 PP Darbs pie skolas attīstības plāna 2014./2015. – 2016./2017.mācību gadam izstrādes 201.kab.
VISC organizētā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā (L.Ivanova)

Trešdiena, 26. marts
10.55 5.-8.klašu skolēnu tikšanās ar skolas direktori R.Poli svinību zālē
4.mācību stundas laikā “Mazais šahists”1.-4.kl.skolēniem 209.kab.
14.30 Novada skolu koru skate Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālē
15.15 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Ķīmijas valsts olimpiāde 9. – 12.kl. Rīgā, piedalās J.E.Brūniņš

Ceturtdiena, 27. marts
10.55 9.-12.klašu skolēnu tikšanās ar skolas direktori R.Poli svinību zālē
Ķīmijas valsts olimpiāde 9. – 12.kl. Rīgā, piedalās J.E.Brūniņš
Zinātniski pētniecisko darbu reģionālā konference Jelgavā
Līdz plkst. 16.00 pedagogu portfolio iesniegšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētājai A.Lasmanei

Piektdiena, 28. marts
5.mācību stundas laikā “Dziedošā klase” pusfināls svinību zālē, piedalās 2.ab, 4.a, 5.a, 6.ab., 10. un 12.klases
Atskaites iesniegšana publiskajam pārskatam par 2013.gadu Pļaviņu novada domē
Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana par atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem

24.-28.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītas vēstures stundas
29.03. – 3.04. Partnerskolu sanāksme Konjā (Turcijā) ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros(I.Seipule, S.Stučka, I.Ozoliņa, V.Mičule, Z.Čipāne, L.Krūmiņa, M.Smilgājs, G,Kapteinis)

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu