Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 17. marts – 21. marts

1. – 11. klašu skolēnu brīvlaiks

12.klasei (izņemot attiecīgā eksāmena norises dienās) notiek mācību stundas saskaņā ar skolā apstiprināto stundu sarakstu

Pirmdiena, 17. marts

10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201. kab., darba vadītājs E. Valdberga
10.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Starpnovadu olimpiāde kristīgajā mācībā 3. klasēm Jēkabpilī
MK sanāksmes, “Es daru tā…” 1.kārta

Otrdiena, 18. marts
No 9.00 CE angļu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa), 315. kab., intervētājs V. Mičule
MK sanāksmes, “Es daru tā…” 1. kārta
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Modelēšanas koncerts –seminārs skolu koru diriģentiem (A. Siliņa, O.Krasutina)

Trešdiena, 19. marts
10.00. Pedagogu labās prakses pieredzes apmaiņas pasākums “Es daru tā…” 2. kārta 201. kab.
Konference „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” Valmierā

Ceturtdiena, 20. marts
No 10.00 CE krievu valodā 12.kl. I. Gaiša Kokneses vidusskolā
10.00 Atbalsta personāla sanāksme 20. kab., piedalās Dz. Vanaga, L. Borska, I. Kupča
Piedalīšanās SEB kopprojekta Zemgales novada 6. – 9. klašu 13. matemātikas olimpiādē Jēkabpilī (Odzienas filiāles 9.e kl. skolnieces K. Dūmiņa, I. Kvēpa un 6. e kl. - E. Mahliņeca)
Piedalīšanās IZM organizētajā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas seminārā Rīgā (I. Seipule)
Piektdiena, 21. marts

Pļaviņu novada ģimnāzijā mācās dziedošas klases

12849773361517

Diāna Bariņa,preses ministre

Līdz ar šī semestra sākumu klasēs valdīja muzikāls noskaņojums, jo tika domāts par konkursu „Dziedošā klase” un par to, kādu dziesmu izvēlēties priekšnesumam. Piektdien, 28. februārī, skolas svinību zālē notika šī konkursa 1. kārta. Šajā konkursā piedalījās skolēni trijās klašu grupās: 1.-4. klašu grupa, 5.-8. klašu grupa un 9.-12. klašu grupa. 1.-4. klašu grupā startēja šādas klases ar dziesmām: 1.a klase „Pieci kaķi”(Latviešu tautasdziesma A.Žilinska apdarē), 1.b klase “Tomiņš matemātiķis”, 2.a klase „Rudens dziesmiņa” no bērnu vokālā ansambļa „Knīpas unknauķi”repertuāra, 2.b klase „Kur, pelīte, tutecēji?”(Latviešu tautasdziesma) 3.a klase „Čipši”(D.Rijnieka dziesma) 3.b klase- „Es vēlos” (R. Paula mūzika G. Rača vārdi) 4.aklase-„Prieka dziesmiņa”(M.Reinberga mūzika un vārdi) 4.b klase-„Aprīļa pilieni” (Ē. Ķiģeļa mūzika, M. Čaklā vārdi) 5.-8.klašu grupā 5.a„Man ir zirgs, kas naktī dzied”( M. Brauna mūzika, O.Vācieša vārdi) 5.b-„Uijā,uijā, nikni vilki”(J.Kaukuļa dziesma) 6.a-„Dulla diena”(R.Paula mūzika un G.Rača vārdi ) 6.b-,,Paldies latiņam” (J.Šteinhauera mūzika un vārdi) 7.a- „Tikai tā”(U. Marhilēviča mūzika un G.Rača vārdi) 7.b-„Laternu stundā”(R.Paula mūzika, J. Petera vārdi) 8.a-„Pilsētā,kurā piedzimst vējš” (I.Kalniņa mūzika, M. Čaklā vārdi ) 8.b-„Mana dziesma”(R.Kaupera vārdi un mūzika) 9.-12.klašu grupā: 9.a „Balle Baložos”( M. Jātnieks, S. Berezina, A. Volmane ) 9.b klase „Pļaviņas- pilsēta mana”(I. Siliņa mūzika, J.Lazdasvārdi) 10.klase „Spogulīt, spogulīt” (,,PrātaVētras“ vārdi un mūzika) 12.klase „Lilioma dziesma”(I. Kalniņa mūzika, M. Čaklā vārdi) Katras klases dziesmu vērtēja žūrija šādā sastāvā: Pļaviņu mūzikas skolas un Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāja Aiva Siliņa, Pļaviņu mūzikas skolas direktore un skolotāja Dita Ārgule, skolotāja Aiga Bērziņa, direktores vietniece audzināšanas darbā Lana Ivanova un Klintaines pagasta vokālā sieviešu ansambļa „Dzirnas” un Pļaviņu novada kultūras centra sieviešu kora„Loreleja”dziedātāja Kristīne Rulle.

Konkursa dalībnieki bija ļoti centušies, dziesmas bija daudzveidīgas, iepriecināja arī klašu kolektīvu izdoma tērpu izvēlē un dziesmu izpildījumā. Savas klases priekšnesumā iesaistījās 2.a klases skolnieces mamma kā arī audzinātāja Ineta Reitere, 2.b klases audzinātāja Kristiāna Balode un 12. klases audzinātāja Silga Stučka, kas par konkursa vāsturi saka tā: ,,Šo konkursu pirms diviem gadiem organizēja kultūras ministre Renāte Lūciņa, bet mēs ar mūzikas skolotāju Aivu Siliņu ģenerējām idejas, kā tas varētu notikt. Tad šī konkursa sponsors bija uzņēmējs Andrejs Kačkāns, ziedus sarūpēja Iveta Priede, bet pasākumu filmēja un video rullīti izveidoja Jānis Škapars. Man ir liels prieks, ka šis pasākums ir atgriezies, un ceru, ka tas kļūs par ikgadēju tradīciju, jo mēs taču esam dziedātāju tauta! Uzstāšanās pieredze ir ļoti vērtīga, un kad tad to vislabāk apgūt, ja ne skolā? Ļoti žēl, ka vecāko klašu grupā nepiedalījās 11. klase, lai gan tajā ir pietiekami daudz talantīgu un muzikālu jauniešu. Bet es domāju, ka viņi noteikti nākamgad labosies!” Žūrijas izvērtētas, finālā no 1.-4.klašu grupas iekļuva – 2.a klase (skolotāja Ineta Reitere), 2.b klase (skolotāja Kristiāna Balode) un 4.a klase (skolotāja Inga Baginska), 5.-8.klašu grupā-6.a klase (skolotājaVelta Rulle), 6.b klase (skolotāja Vija Miķelsone), 5.a klase (skolotāja Olga Krasutina), 9.-12. klašu grupā-10.klase (skolotājs Valdis Silovs) un 12.klase (skolotāja Silga Stučka). Liels paldies visiem dalībniekiem, kuri aktīvi piedalījās konkursā un ieguldīja lielu darbu. Šis pasākums palīdz vienam otru labāk iepazīt un saliedē klases kolektīvu. Paldies skatuves runas pulciņa skolotājai Silgai Stučkai un tā dalībniecēm Līgai Āboliņai, Dagnijai Kiseļevai, Eniai Kaņepējai par konkursa vadīšanu un skolotājam Gintam Balodim, kurš rūpējās par fonogrammu sagatavošanu, kā arī Kalvim Krūzem par konkursa apskaņošanu. Uz tikšanos 28. martā Plaviņu novada ģimnāzijas konkursa „Dziedošā klase” pusfinālā!

Konkurss „Erudīts” 3.-4.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija 7.marta pēcpusdienā 8 komandas no 3.- 4. klasēm piedalījās konkursā „Erudīts”. Konkursā skolēni parādīja savas zināšanas dažādās jomās. Komandas veidoja vizītkartes un domāja komandas devīzi, pildīja testu, lika puzles, risināja „āķīgus” uzdevumus matemātikā, parādīja savas zināšanas mūzikā, no piedāvātajiem materiāliem veidoja ziedošos koka zarus,  sacentās jautrā stafetē. Skolēni ar lielu aizrautību sacentās visās konkursa kārtās. Konkursā „Erudīts” 3.-4. klasēm pirmo vietu ieguva 4.a klases komanda „Spicie gudrīši” (41,5 punkti), 2.vietā – 4.b klases komanda „Stilīgās pūces”( 40,5 punkti), 3. vietā – 3.a klases komanda „Asie prātiņi”(38,5 punkti). Uzvarētāji saņēma nelielas balvas un atzinības rakstus. Visu komandu dalībnieki konkursa noslēgumā saņēma saldas mierinājuma balvas. Paldies sākumskolas skolotājiem Ilonai Lazdai, Ingai Baginskai, Inetai Reiterei, Gintam Balodim, Sarmītei Melderei, Kristiānai Balodei, Ivetai Kupčai un Vinetai Platgalvei par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā un vadīšanā.

Sākumskolas skolotāja S.Fišmeistare

Valentīndiena fotogrāfijās