Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Diānai Bariņai – 3.vieta valsts vēstures olimpiādē!

Bibliotēka

Direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā I.Seipule

No Valsts izglītības satura centra ir saņemta iepriecinoša ziņa, ka mūsu skolas 9.b klases skolniece Diāna Bariņa vēstures 20.valsts olimpiādē 9.klašu skolēniem, kura 25.februārī notika Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, ir ieguvusi godpilno 3.vietu.

Jāatzīmē, ka novadu un pilsētu 2.posma olimpiādē 9.klašu skolēniem kopumā piedalījās 920 skolēni, savukārt uz valsts olimpiādi tika uzaicināti tikai 66 dalībnieki, kuri 2.posmā bija uzrādījuši vislabākos rezultātus. Lepojamies, ka mūsu Diāna ir iekļuvusi Latvijas labāko vēsturnieku skaitā! Sveicam Diānu un viņas skolotāju Ivetu Krastiņu ar nozīmīgajiem panākumiem!

Mūsu skolēnu starti mācību priekšmetu olimpiādēs 2.semestrī

Bibliotēka

Direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā I.Seipule

2.semestra sākums ir laiks, kad pilnā sparā norit dažādas mācību priekšmetu olimpiādes – gan skolas (1.posms), gan starpnovadu (2.posms) un arī valsts (3.posms) līmenī. Priecājāmies, ka mūsu skolēni ir aktīvi to dalībnieki. Apkopojot janvārī un februārī sasniegto, varam būt gandarīti par rezultātiem.

Lepojamies, ka vairāki Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni ir uzaicināti piedalīties arī valsts (3.posma) olimpiādēs. Šajā ziņā līderis ir 10.klases skolēns Juris Ernests Brūniņš, kurš ir uzaicināts piedalīties 3.posma olimpiādēs matemātikā un ķīmijā. J.E.Brūniņš ar labiem panākumiem jau startēja valsts bioloģijas olimpiādē. Mūsu skolu valsts olimpiādēs vēl pārstāvēs:

Sveicam visus starpnovadu olimpiāžu laureātus un viņu skolotājus, vēlam veiksmīgus startus turpmāk.