Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 10.marts – 14.marts

Skolā dežūrē 8.a klasenedeelas_plaans-150x127

Pirmdiena, 10. marts

15.15 1.-4. kl. un 5.-9.kl. koru koncertmēģinājums svinību zālē

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V.Rulle)

Līdz 10.03. Valsts statistikas pārskata (VS) aizpildīšana VIIS

Uzdevumu iesūtīšana (elektroniski I.Seipulei) konkursam vidusskolēniem „Erudīts”

Otrdiena, 11. marts

1. un 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde matemātikā 4.klasei 118.kab. (vada S.Fišmeistare)

12.05 Administrācijas sanāksme 110.kab.

15.15. Klašu audzinātāju MK sanāksme 214.kab.

Starpnovadu publiskās runas konkurss 8.-12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Trešdiena, 12. marts

Atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Rīgas Amatniecības vidusskolā (R.K.Ziemelis un G.Mozga)

10.50 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.

10.50 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.

10.50 5.-12.klašu vecāko sanāksme 20.kab.

13.00 Leļļu teātra izrāde “Ielāps” 1.-4.klašu skolēniem svinību zālē

Seminārs “Finanšu pratības attīstīšana vidusskoals matemātikas stundās” Rīgā (I.Ņikiforova)

Ceturtdiena, 13. marts

Matemātikas 64.olimpiādes 3.posma 1.kārta Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (L.Lakstīgala, J.E.Brūniņš, I.Skrabutena, E.Fedosejeva, A.Seikovska)

3. un 4.stundas laikā 5.klašu matemātiķu komandu sacensības svinību zālē

10.50 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.

No 12.00 piedalīšanās VISC darba grupā par valsts pārbaudes darbiem Rīgā (I.Seipule)

16.00 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

Piektdiena, 14. marts

Matemātikas 64.olimpiādes 3.posma 1.kārta Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (L.Lakstīgala, J.E.Brūniņš, I.Skrabutena, E.Fedosejeva, I.Ņikiforova)

10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 8.b. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

12.05. Sanāksme pedagogiem, kuri piedalās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā (I.Briede, G.Mozga) 104.kab.

17.00 Konkurss „Erudīts” vidusskolēniem svinību zālē. Pēc pasākuma diskotēka.

Līdz 14.03. Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” 1.kārta ; darbu iesniegšana (elektroniski: inesesaulite22@inbox.lv)