Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pateicība skolas absolventam

Draudzīgais aicinājums ir 1935.gadā K. Ulmaņa iedibināta akcija – grāmatu ziedošana skolai. Lai arī presē varam lasīt informāciju par to, ka lielākās grāmatu ziedošanas akcijas notiek Rīgā, mēs, Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāle, esam bagāti. Par to mēs esam pateicīgi Odzienas skolas absolventam, apgāda „Atēna” vadītājam Pēterim Jankavam. Viņš daudzu gadu garumā ir dāvājis skolai savas izdevniecības grāmatas. Skolas bibliotēkas plauktos to ir vairāk kā 360. Šajā mācību gadā visi skolotāji profesionālajos svētkos un skola saņēma unikālu dāvanu – E. Drulle „Latvija dejo”. Paldies par to!
Šajā informātikas laikmetā ar grāmatu lasīšanu tā īsti labi nevedas, taču ikviens mūsu skolēns priecājas un lasa H. K. Andersena (tulkojis P. Jankavs) un M. Cielēnas pasakas, kā arī jaunās autores Lauras Vilkas romānu „ Dana un Medaljons”, ko saņēma labākie skolēni 2012./2013.mācību gada maijā. Pieaugušie vairāk iecienījuši vēsturiskos romānus.
P. Jankavam interesē arī dzimtās puses notikumi, tāpēc viņš 2011.gadā piekrita izdot grāmatu par Odzienas skolu, kas ir ne tikai cieņas apliecinājums savai pirmajai izglītības iestādei, bet arī veltījums mammai Ārijai Jankavai. Grāmatā „Odzienas skolai- 120” ir atspoguļota skolas vēsture, skolotāju un absolventu saraksti un atmiņas. Ne jau katrai skolai Latvijā ir sava grāmata, mēs varam būt lepni, jo mums tāda ir!
Godinot savu dzimto pusi un tās ļaudis, pirms pieciem gadiem radās ideja par Ārijas Jankavas piemiņas stipendijas piešķiršanu skolotājiem un labākajiem skolēniem. Visu mācību semestri skolēni mācās, aktīvi piedalās konkursos un dažādos pasākumos, lai semestra noslēgumā iegūtu tiesības saņemt naudas balvu un kādu no P. Jankava izdotajām grāmatām. Stipendiju saņemšana vienmēr ir bijis liels gods un lieli svētki visai skolai. Šajā laika posmā stipendijas ir saņēmuši 8 skolotāji un 16 skolēni.
Liels paldies mums jāsaka Pēterim arī par atbalstu ekskursiju un teātra izrāžu apmeklējumu sponsorēšanu.
Mums atliek tikai novērtēt Pētera Jankava lielo labestību, vēlēt labu veselību, veiksmi un teikt paldies!

Ar saknēm Latvijā

21. februārī Rīgas Latviešu biedrības namā tika svinēta Dzimtās valodas diena. Kā atzina Latviešu valodas aģentūras(LVA) direktors J. Valdmanis, tad tie bija trīskārši svētki, jo vienlaikus tika noskaidroti labākie dzimtas stāstu rakstītāji un zīmētāji un notika grāmatas atvēršanas pasākums. Šī gada konkursa temats bija „Dzimtu stāsti. Ar saknēm Latvijā”, ko rīkoja LVA kopā ar UNESCO Latvijas biroju, Rakstnieku savienību un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Kopā tika iesūtīti 419 darbi gan no skolām Latvijā, gan latviešu skolām ārvalstīs (Austrālija, Kanāda, ASV u.c.). Darbi tika vērtēti 4 grupās, katrā nosakot laureātus un atzinības ieguvušos kādā no nominācijām (par oriģinalitāti, mākslinieciskumu utt.). Tā kā ielūgums bija saņemts arī mums, Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā 9. e klases skolniecei Ingai Kvēpai, bet nebija iepriekš zināms ne vietu, ne atzinību sadalījums, tad nolēmām piedalīties noslēguma pasākumā.

Apbalvošana sākās ar žūrijas locekļu uzrunām un laba vēlējumiem dalībniekiem, bet dzejnieks Gundars Godiņš lasīja fragmentus no savas dzimtas stāstu cikla dzejā „Cilts raksts”. Par lielu pārsteigumu mums, izrādījās, ka Ingas darbiņš par vectēvu 7.-9. klašu grupā ieguva 3. vietu. Jāatzīmē, ka no Vietalvas puses vēl viens dzimtas stāsts bija godalgoto darbu sarakstā – Odzienas filiāles absolventa Rūda Eiduka pētījums ieguva 1. vietu 10.-12. klašu grupā. Kā atzina pats rakstītājs, tad vislielākais nopelns godalgas iegūšanā ir bijis skolotājai Birutai Irēnai Osītei, jo tieši viņa ir mudinājusi Rūdi pētīt savas dzimtas ciltskoku.

Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties Latvijas Valsts vēstures muzeja speciālistes Inas Grosenas lekciju par to, kur meklēt un kā strādāt ar arhīva dokumentiem, vēstures doktors Rūdolfs Brūzis atgādināja par tām lietām, kas Latvijā ir saglabājušās no Livonijas laika līdz mūsdienām (karogs, teritorija, dzimtas), rakstnieks Jānis Lejiņš pārsteidza ar stāstu par hronikām un to rakstītājiem, kā arī prezentēja savas vēsturiskās filmas „Zīmogs sarkanā vaskā” reklāmas rullīti (trekeri). Ar aplausiem un sajūsmu tika sagaidīta vīru kopas „Vilki” uzstāšanās, kurā ar karavīru dziesmām varēja nokļūt gan senajās baltu zemēs, gan tranšejās Volhovas purvos.

Pēc šāda pasākuma nākas atzīt, ka ar patriotismu skolēniem viss ir kārtībā, tikai ikdienā paši nemaz nenojaušam un nenovērtējam, cik bagāti patiesībā mēs esam.

                      Skolotāja Laura Avotiņa.