Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 3.marts – 7.marts

nedeelas_plaans-150x127Skolā dežūrē 9.b klase

 

Pirmdiena, 3. marts

12.10. Skolotāju sanāksme 201.kab.

Otrdiena, 4. marts

1. un 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā 4.klasei 112.kab., vada I.Baginska

10.50 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 214.kab.

10.50 Konkursa „Gada klase” darba grupas sanāksme 201.kab.

11.00 Rekrutēšanas jaunsardzes centra jaunsardzes departamenta jaunsardzes novadu daļu vadītāju sanāksme Pļaviņu novada ģimnāzijā 405.kab.

12.05 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.

Trešdiena, 5. marts

10.00 Starpnovadu (2.posma) zinātniski pētniecisko darbu lasījumi I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5.klasei, 312.kab.

15.15 Kokapstrādes pulciņa ietvaros organizētasi pasākums “Izgatavo sev pats” 17.kab.

Ceturtdiena, 6. marts

12.05. ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.

Piektdiena, 7. marts

10.50 Dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 9.b. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

13.00 Konkurss „Erudīts” 3.-4. klašu skolēniem svinību zālē

Skolēniem tikšanās ar Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas darbiniecēm skolas filiālē Odzienā

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss

2014.gada 25. februārī Pļaviņu novadā notika Skatuves runas un Literāro uzvedumu konkursa 1.kārta, kurā piedalījās 30 dalībnieki no Pļaviņu novada un Kokneses novada. Konkursa dalībnieki tika vērtēti sekojošās klašu grupās: 1.klases, 2.-3.klases, 4.-6.klases, 7.-9.klases un 10.-12.klases.

Patiess prieks par Pļaviņu novada dalībnieku sasniegumiem: 2.-3 .klašu grupā: Aksels Leitlands (Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā) ieguva 1.vietu

4.- 6.klašu grupā: Enia Kaņepēja (Pļaviņu novada ģimnāzija) ieguva 1.vietu (izvirzīta uz konkursa nākamo kārtu )

Evelīna Skābarniece (Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā) ieguva 2.vietu

Rūdis RūciņšVējiņš (Pļaviņu novada ģimnāzija) ieguva 3.vietu 7.- 9.klašu grupā

Megija Lazdiņa (Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā) ieguva 2.vietu

Sandis Vīksna (Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā) ieguva atzinību 10.- 12.klašu grupā

Dagnija Kiseļeva (Pļaviņu novada ģimnāzija) ieguva atzinību Apsveicam visus skolēnus un paldies skolotājām Veltai Rullei, Silgai Stučkai, Laurai Avotiņai, Aigai Čepulei, Maijai Bieriņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam. Novēlam veiksmi Eniai Kaņepējai un skolotājai Silgai Stučkai konkursa nākamajā kārtā – reģionālajā skatē, kas notiks Jēkabpilī 2014.gada 3.aprīlī.

Direktora vietnece audzināšanas darbā L.Ivanova